Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård

2 år, 200 Yh-poäng
Halvfart, Distans
Linköping

Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och operationsundersköterska. Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter.

YH-utbildningar!

Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten och kopplar på övervakningar, till exempel EKG. Du assisterar vid olika typer av bedövningar, sättning av central venkateter, nedsövning och väckning. Under operationen kan du få analysera prov och ta fram material. Efter operationen transporterar anestesiteamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen.

Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med operationssjuksköterska och operatörer. Du är den "osterila" assistenten på salen under operationen. Innan operationen plockar du fram och dukar upp instrument och sterilt material liksom iordningställer den apparatur som behövs, tillsammans med operationssjuksköterskan. Under operationen ansvarar du för att förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det du och operationssköterskan som kontrollräknar instrument och dokumenterar.


Sök nu! YH-utbildningar!

Behörighet och särskilda förkunskaper

Särskilda förkunskaper som krävs utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier är:

Godkänt betyg i:

Yrkeserfarenhet:

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet, t.ex. ett utlåtande från din arbetsgivare.

För denna utbildning är studerandeavgiften 50 000 kr (kostnaden delas upp terminsvis). Är du fast anställd inom Region Östergötland får du studerandeavgiften betald.

Utbildningen genomförs tillsammans med Region Östergötland.

Motala kommunVåra utbildningar

Sök utbildning

Vad är yrkeshögskolan?

Behörighet


Startdatum: 22 januari 2018

Sista ansökningsdatum: 23 oktober 2017

För denna utbildning är studerandeavgiften 50 000 kr (kostnaden delas upp terminsvis). Är du fast anställd inom Region Östergötland får du studerandeavgiften betald.

Fråga gärna din arbetsgivare om de har möjlighet att finansiera avgiften.
Du kan också ansöka om merkostnadslån hos CSN för att täcka avgiften.

Ansök här:

Till ansökningssystemet »

Mer information:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Arbetsgivarna berättar:

Specialbeställd utbildning!

Kontaktperson:

Cecilia Andersson
072-519 23 53
cecilia.m.andersson@regionostergotland.se

Webbplats:
www.regionostergotland.se

Adress:

YH-utbildningar!