Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kraven för grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning är gemensamma för alla utbildningar och kan inte ändras av utbildningsanordaren.

Observera att den grundläggande behörigheten för yrkeshögskoleutbildning inte är densamma som gäller för universitet- och högskoleutbildning.

Grundläggande behörighet har den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1. (Detta kan t.ex. vara den som har fullständigt avgångsbetyg med sifferbetyg från äldre svensk gymnasial utbildning eller har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, alternativt gymnasial vuxenutbildning, och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.)

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav

På flera av våra utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten. För att vara behörig till en sådan utbildning ska du ha även de särskilda förkunskaperna. Exakt vilka krav som ställs anges i informationen om varje utbildningen.

Det kan handla om:
 • Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande.

 • Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

 • Andra villkor som är av betydelse för utbildningen eller det yrkesområde den förbereder för.
 • Inte behörig? - Kanske har du motsvarande kunskaper och reella kompetenser

  Du kan vara behörig till våra utbildningar även om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig. Om du har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.  Våra utbildningar

  Sök utbildning

  Vad är yrkeshögskolan?

  Behörighet