Boendehandledare och integrationsassistent
med specialisering på ensamkommande
barn och ungdomar

2 år, 200 Yh-poäng

Halvfart Distans

Studieort: Kinda

Image
Den här utbildningen kommer att ge dig god kännedom om samhällets möjligheter till insatser för barn och unga. Du kommer få läsa om migrations- och asylprocesser och öka din förståelse av kulturella sammanhang och religioner. Du kommer bl.a. få öva på att diskutera genusfrågor och frågor om sexualitet och samlevnad.

Du kommer också få utveckla din förmåga att kommunicera; interkulturellt, med ungdomar och genom tolk och få kunskap om konflikthantering.

Efter utbildningen ska du kunna identifiera tecken på möjlig psykisk och fysisk ohälsa och förmedla en värdegrund som leder till mångfald, jämlikhet och jämställdhet.

Utbildningen lär dig att dokumentera, handlägga och föra journal i bl.a. genomförandeplan.

Utbildningen läses via Kinda Lärcentrum på distans med ett fåtal träffar.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

• Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A
• Engelska 5/A
• Samhällskunskap 1/A
• Religionskunskap 1/A
• eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet.
• Minst sammantaget 1 års heltidsarbete inom skola/vård/socialt arbete, integration eller fritidsverksamhet för ungdom.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Utbildningen genomförs tillsammans med Kinda Lärcentrum

Webbplats:
www.kinda.se

Image
 
 
 

Boendehandledare och integrationsassistent
med specialisering på ensamkommande
barn och ungdomar

2 år, 200 Yh-poäng

Halvfart Distans

Studieort: Kinda

Image
Den här utbildningen kommer att ge dig god kännedom om samhällets möjligheter till insatser för barn och unga. Du kommer få läsa om migrations- och asylprocesser och öka din förståelse av kulturella sammanhang och religioner. Du kommer bl.a. få öva på att diskutera genusfrågor och frågor om sexualitet och samlevnad.

Du kommer också få utveckla din förmåga att kommunicera; interkulturellt, med ungdomar och genom tolk och få kunskap om konflikthantering.

Efter utbildningen ska du kunna identifiera tecken på möjlig psykisk och fysisk ohälsa och förmedla en värdegrund som leder till mångfald, jämlikhet och jämställdhet.

Utbildningen lär dig att dokumentera, handlägga och föra journal i bl.a. genomförandeplan.

Utbildningen läses via Kinda Lärcentrum på distans med ett fåtal träffar.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

• Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A
• Engelska 5/A
• Samhällskunskap 1/A
• Religionskunskap 1/A
• eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet.
• Minst sammantaget 1 års heltidsarbete inom skola/vård/socialt arbete, integration eller fritidsverksamhet för ungdom.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Webbplats:
www.kinda.se

Image

Utbildningen genomförs tillsammans med Kinda Lärcentrum