Byggledare

2 år, 410 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2019

Studieort: Norrköping

 
Image
Vill du vara ”spindeln i nätet”, ta ansvar och lösa problem? Utbilda dig i så fall till byggledare, arbetsmarknaden ser ljus ut.

Regionens tillväxt är stark och det kommer att byggas mycket under ett antal år. Infrastrukturprojekt som Ostlänken kommer att föra med sig om och nybyggnadsprojekt som bidrar till ökad efterfrågan på personal med byggledarkompetens.

Att arbeta som byggledare/arbetsledare är en ansvarsfull uppgift och du kommer att kunna ha det övergripande ansvaret för planering, produktion och uppföljning samtidigt som du kan komma att ha personalansvar. Du kan exempelvis arbeta som byggledare/arbetsledare på entreprenörsidan men även som t ex projekt-/byggledare på ett konsultföretag, fastighetsbolag eller inom en kommun/myndighet. Oavsett var du hamnar så kommer du att kunna jobba med ledning och bl a för tidsplan, budget och kvalitet.

För att lyckas i yrkesrollen behöver du tycka om att arbeta tillsammans med andra, ha naturliga ledaregenskaper och ha förmåga att lösa problem.

Du har salsföreläsningar ca 2,5 dag i veckan. Resten av tiden studerar på egen och jobbar bl a med grupp- och inlämningsuppgifter. I utbildningen ingår 26 veckors praktik.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola behöver du ha minst godkänt betyg i kurserna:
• Bygg- och anläggning 1
• Bygg- och anläggning 2
- Motsvarande kunskaper/reell kompetens kan styrkas genom exempelvis intyg på arbetslivserfarenhet.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning.
Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Utbildningen bedrivs i samarbete med East Sweden Business School.

Image

Mer information:

Sista ansökningsdag: Ansökan öppnar i januari.

Kontaktperson

Mats Hedström
Utbildningsledare East Sweden Business School
011-12 12 03
mats.hedstrom@esbs.se

Webbplats:
www.esbs.se

Adress:
Tullhusgatan 11, Norrköping

Arbetsgivarna berättar:

Image Image Image

Byggledare

2 år, 410 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2019

Studieort: Norrköping

 
Image
Vill du vara ”spindeln i nätet”, ta ansvar och lösa problem? Utbilda dig i så fall till byggledare, arbetsmarknaden ser ljus ut.

Regionens tillväxt är stark och det kommer att byggas mycket under ett antal år. Infrastrukturprojekt som Ostlänken kommer att föra med sig om- och nybyggnadsprojekt som bidrar till ökad efterfrågan på personal med byggledarkompetens.

Att arbeta som byggledare är en ansvarsfull uppgift och du kommer att kunna ha det övergripande ansvaret för planering, produktion och uppföljning samtidigt som du kan komma att ha personalansvar. Du kan exempelvis arbeta som byggledare på entreprenörsidan men även som t ex projekt-/byggledare på ett konsultföretag, fastighetsbolag eller inom en kommun/ myndighet. Oavsett var du hamnar så kommer du säkert att kunna jobba med projektledning och då ha ansvar för tidsplan, budget och kvalitet.

För att lyckas i yrkesrollen behöver du tycka om att arbeta tillsammans med andra, ha naturliga ledaregenskaper och ha förmåga att lösa problem.

I utbildningen ingår 26 veckors praktik. Du har salsföreläsningar ca 2,5 dagar i veckan. Resten av tiden studerar du på egen hand och jobbar bl a med grupp- och inlämningsuppgifter.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola behöver du ha minst godkänt betyg i kurserna:
• Bygg- och anläggning 1
• Bygg- och anläggning 2
- Motsvarande kunskaper/reell kompetens kan styrkas genom exempelvis intyg på arbetslivserfarenhet.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning.
Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Sista ansökningsdag: Ansökan öppnar i januari.

Kontaktperson

Mats Hedström
Utbildningsledare East Sweden Business School
011-12 12 03
mats.hedstrom@esbs.se

Webbplats:
www.esbs.se

Adress:
Tullhusgatan 11, Norrköping

Arbetsgivarna berättar:

Image Image

Utbildningen bedrivs i samarbete med East Sweden Business School.