Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Undersköterska med specialistkompetens inom demens

1 år, 100 Yh-poäng
Halvfart Distans
Motala/Mjölby

Efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens inom demens kommer att öka och de kommer att vara en av de yrkesgrupper som behövs i störst utsträckning inom bl. a. äldreomsorgen i framtiden.

Utbildningen ger specialiserande kunskaper för arbete inom omsorg och vård om personer med demenssjukdomar. Efter utbildningen har du mer kunskaper inom arbetssätt och metoder, teknikstöd, anhörigstöd, dokumentation och kommunikation.

Utbildningen ger också kompetenser för att identifiera kvalitets- och förbättringsåtgärder inom verksamheter för personer med demenssjukdom, delta i utveckling av personcentrerad omvårdnad och omsorg där bemötande, kommunikation och miljö är centralt samt för att samverka i multinationella team och med anhöriga för att ge personer med demenssjukdom möjlighet att uppleva en meningsfull dag.

Utbildningen ges på distans med totalt 13 träffar.

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper.

Du behöver:
• Godkänt slutbetyg från gymnasieskolans eller vuxenutbildningens vård- och omsorgsprogram eller motsvarande.

• Minst ett års yrkeserfarenhet inom äldreomsorg eller geriatrisk/psykogeriatrisk vård och omsorg med minst 50 % tjänstgöringsgrad.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.

Utbildningen genomförs tillsammans med
Motala och Mjölby kommun.

Motala kommun

Mjolby kommunVåra utbildningar

Sök utbildning

Vad är yrkeshögskolan?

Behörighet


Startdatum: Inga nya starter är planerade.

Mer information:

Informationsblad »

Webbplats:
www.motala.se


YH-utbildningar!