Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Internationell transportlogistik

2 år, 400 Yh-poäng
Norrköping


Transportbranschen är en bransch i kraftig expansion. Antalet utförda transporter ökar för varje år. Behovet av flexibla, ekonomiska och miljövänliga transporter ökar ständigt vilket också innebär att det ställs nya kunskapskrav på transportlogistikern. Varumarknaden blir alltmer global och det får också till följd att transportarbetet ökar. Effektiva transporter är en förutsättning för tillväxten i vårt samhälle. Som en följd att detta behövs det kunniga och kompetenta transportlogistiker.

Transporter ska planeras så att de blir så effektiva, billiga och miljövänliga som möjligt. Det är din uppgift som transportlogistiker/ projektledare att hitta effektiva och lönsamma lösningar – både utifrån kundens och varuägarens perspektiv. En transportlogistiker kan ha olika roller i ett transportföretag; speditör, transportplanerare, transportledare, transportsäljare.

Det är viktigt att du som transportlogistiker är serviceinriktad, kan överblicka era saker samtidigt, är bra på problemlösning och på att organisera.

Är du beredd att anta utmaningen?


Sök nu! YH-utbildningar!

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Vi genomför tester för att avgöra om du har motsvarande kunskaper.

Utbildningen genomförs tillsammans med
Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun LogistikprogrammetVåra utbildningar

Sök utbildning

Vad är yrkeshögskolan?

Behörighet


Startdatum: Augusti 2018
Sista ansökningsdag: 15 april 2018
Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 17 juni 2018.

OBS: Om du söker fler än ett av våra tre logistikprogram (Affärslogistik, Internationell transportlogistik samt Kvalificerat inköp och upphandling) måste du rangordna dina val i din ansökan.

Ansök här:

Till ansökningssystemet »

Mer information:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Våra studerande berättar:

Daniel blev logistikchef!

Kontaktperson:

Emma Wahlström
Logistikprogrammet, Norrköpings kommun
011-15 39 40
emma.wahlstrom@norrkoping.se


Webbplats:
www.logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 26, Norrköping


YH-utbildningar!