Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Kvalificerat inköp och upphandling

2 år, 400 Yh-poäng
Norrköping

Vad är inköp?

Inköp har i dag en viktig strategisk roll att fylla i alla verksamheter och förståelsen för att denna viktiga funktion påverkar företagets totalekonomi har i hög grad uppmärksammats både inom stat, kommun och privat sektor. En allt större andel av slutproduktens eller tjänstens värde köps in utifrån och att kunna se möjligheterna och begränsa riskerna i leverantörsledet adderar till företagets konkurrenskraft.

Den kanske viktigaste förklaringsfaktorn och drivkraften bakom utvecklingen av inköpsfunktionen är dagens hårda globala konkurrens, som i sin tur skapat behov av att arbeta i dynamiska och värdeskapande nätverk med andra företag och organisationer. En inköpare måste ha bred kompetens som omfattar allt från produktkännedom till kunskaper inom affärsjuridikområdet.

Inköparen måste både känna till konkurrensregler, ha kunskap inom offentlig upphandling och behärska ren inköpsteknik. Vidare måste en inköpare ha god kunskap om förhandlingsteknik och ha goda språkkunskaper med fokus på yrkesområdet. Inköparen ska också ha en god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Goda kunskaper inom IT-området är en förutsättning eftersom upphandling allt oftare görs elektroniskt.

Effektivt inköp handlar också mycket om logistik, där inköpsfunktionen är en viktig del i flödet. Det är många och skilda kompetenser som fordras för detta yrkesområde och det stora antalet platsannonser som förekommer visar att kompetensen är efterfrågad.

Sök nu! YH-utbildningar!

Så här fungerar det - utbildningen i praktiken

Utbildningen är framtagen i samarbete med näringslivet och följer således dess rytm. Inga traditionella skollov förekommer men i juli infaller en semesterperiod.

Samtliga studerande läser kurser som riktar sig såväl mot den privata sektorn som mot den offentliga. För den som önskar finns det möjlighet att inrikta sig mot privt eller offentligt genom att välja att göra Lärande I Arbete och examensarbetet inom respektive sektor.

I utbildningen kombineras teoretiska moment med ett projektbaserat arbetssätt. Även studiebesök och gästföreläsningar förekommer. Förutom rena fackkunskaper inom inköpsområdet ingår också andra ämnen som till exempel affärsengelska och projektmetodik. Under den första LiA-perioden (Lärande i Arbete) genomförs ett större projektarbete som mynnar ut i en seminariedag där representanter från berörda företag samt övriga studerande är åhörare. Dessa arbetsformer ställer stora krav på att du som student tar ansvar för dina studier.

Under utbildningstiden kommer du att:

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.

Logistikprogrammet erbjuder möjlighet att genom tester få prövat om du som sökande har kunskaper för att kunna bedömas som behörig utifrån den särskilda behörigheten.

Utbildningen genomförs tillsammans med
Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun LogistikprogrammetVåra utbildningar

Sök utbildning

Vad är yrkeshögskolan?

Behörighet


Startdatum: 21 augusti 2017
Sista ansökningsdag: 15 maj 2017

Sista kompletteringsdag: 16 juni 2017
Sökande kommer att kallas till
urvalstester.

OBS: Om du söker fler än ett av våra tre logistikprogram (Affärslogistik, Internationell transportlogistik samt Kvalificerat inköp och upphandling) måste du rangordna dina val i din ansökan.

Ansök här:

Till ansökningssystemet »

Mer information:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Våra studerande berättar:

Daniel blev logistikchef!

Kontaktperson:

Emma Wahlström
Logistikprogrammet, Norrköpings kommun
011-15 39 40
emma.wahlstrom@norrkoping.se


Webbplats:
www.logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 26, Norrköping


YH-utbildningar!