Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Lokförare

1 år, 220 Yh-poäng
Hässleholm, Stockholm och Sundsvall


Som lokförare kommer du att köra stora och tunga fordon i hög hastighet, lastade med tungt gods och många människor. Det ställer höga krav på säkerhetsmedvetande, koncentrationsförmåga och stresstålighet. Även om du är ensam långa stunder i förarhytten måste du vara fokuserad. Det kan inträffa oväntade situationer, som du måste kunna hantera med precision och bibehållet lugn. För att veta om du är lämplig som lokförare får du genomgå en yrkespsykologisk bedömning och en lagstadgad hälsoundersökning, i samband med din ansökan till utbildningen.

Det är också viktigt att ha servicekänsla, både när det gäller att transportera passagerare och företagsgods.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det råder brist på utbildade lokförare i landet. Under de närmaste åren kommer ett stort antal lokförare att gå i pension, samtidigt som både persontrafik och godstransporter på järnväg förväntas öka.

Det bästa med jobbet?

Många uppskattar att utbildningen snabbt leder till ett intressant jobb med bra lön och utvecklingsmöjligheter. Varierade arbetstider, tydliga ramar för arbetsuppgifterna och att få se olika delar av Sverige upplevs som positivt.

Som lokförare har du en viktig funktion i samhället.


Sök nu! YH-utbildningar!

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper.

1. Du ska vara lägst 19 år (någon övre åldersgräns finns inte)
2. Du ska uppfylla den särskilda behörighet som Transportstyrelsen ställer:
Du ska ha lägst betyget 3/G/E från gymnasium eller motsvarande i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1

Krav är också att sökande till lokförarutbildningar ska genomgå urvalstester enligt Transportstyrelsens krav på innehåll och nivåer och klara de medicinska kraven för lokförare som Transportstyrelsen ställer.Utbildningen genomförs tillsammans med ProTrain.

Mjolby kommunVåra utbildningar

Sök utbildning

Vad är yrkeshögskolan?

Behörighet


Startdatum Hässleholm: September 2018
Startdatum Stockholm: September 2018
Startdatum Sundsvall: Hösten 2018

Sista ansökningsdag: 15 april 2018

Ansök här:

Till ansökningssystemet »

Hässleholm:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Stockholm:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Sundsvall:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »


Läs mer om utbildningen på lokforarskolan.se »

Våra studerande berättar:

– Jag är supernöjd med mitt val och utbildningen har på många sätt varit över förväntan

Kontaktperson:

Daniel Ståhl
Utbildningsledare, ProTrain
076-007 48 66
daniel.stahl@protrain.se

Webbplats:
Lokforarskolan.se

YH-utbildningar!