Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Lokförare

1 år, 220 Yh-poäng
Mjölby


Ett fartfyllt, självständigt och ansvarsfullt jobb väntar dig. Efter avslutad YH-utbildning är du rustad att gå direkt till en anställning hos ett järnvägsföretag.

Vad krävs av en lokförare?

Som lokförare kommer du att köra stora och tunga fordon i hög hastighet, lastade med tungt gods och många människor. Det ställer höga krav på säkerhetsmedvetande, koncentrationsförmåga och stresstålighet. Även om du är ensam långa stunder i förarhytten måste du vara fokuserad. Det kan inträffa oväntade situationer, som du måste kunna hantera med precision och bibehållet lugn. För att veta om du är lämplig som lokförare får du genomgå en yrkespsykologisk bedömning och en lagstadgad hälsoundersökning, i samband med din ansökan till utbildningen.

Det är också viktigt att ha servicekänsla, både när det gäller att transportera passagerare och företagsgods.


Sök nu! YH-utbildningar!

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det råder brist på utbildade lokförare i landet. Under de närmaste åren kommer ett stort antal lokförare att gå i pension, samtidigt som både persontrafik och godstransporter på järnväg förväntas öka.

Det bästa med jobbet

Många uppskattar att utbildningen snabbt leder till ett intressant jobb med bra lön och utvecklingsmöjligheter. Varierade arbetstider, tydliga ramar för arbetsuppgifterna och att få se olika delar av Sverige upplevs som positivt. Som lokförare har du en viktig funktion i samhället.

YH-utbildningar!

Lärande i arbete

Utbildningen pågår i 44 veckor och en stor del är förlagd till företag. Denna del av utbildningen kallas Lärande i arbete och sker i samverkan med branschens företag, t.ex:
• A-train AB
• Green Cargo AB
• SJ AB
• Stockholmståg KB
• Transdev Sverige AB
• Arriva Tåg AB

YH-utbildningar!

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper.

1. Du ska vara lägst 19 år (någon övre åldersgräns finns inte)

2. Du ska uppfylla den särskilda behörighet som Transportstyrelsen ställer: Transportstyrelsen ställer krav på lägst motsvarande betyget G/E från gymnasium eller motsvarande i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1

Krav är också att sökande till lokförarutbildningar ska genomgå urvalstester enligt Transportstyrelsens krav på innehåll och nivåer och klara de medicinska kraven för lokförare som Transportstyrelsen ställer.

Urval

Rekryteringen inleds med ett datorbaserat förtest som skickas ut till samtliga behöriga sökande. Förtestet får du göra max två gånger och det måste gå minst sex månader mellan testtillfällena.

Trafiksäkerhetsfrågorna är mycket viktiga inom järnvägen. Därför ställs särskilda krav på sökande som vill utbilda sig till lokförare och inför den slutliga intagningen sker ett urvalstest. De bäst kvalificerade sökande kallas till urvalstester som sker i två steg. För att bli antagen till utbildningen krävs godkända testresultat.

För att få arbeta som förare ställs specifika hälsokrav, som bland annat innebär att du har god syn och hörsel samt normalt färgseende. Du ska också uppfylla Transportstyrelsens bestämmelser om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal som utför arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerhet. Se vidare www.transportstyrelsen.se. Läkarundersökningen ska ske hos av utbildningsanordnaren utsedd läkare. Den bekostas av den sökande och kostar cirka 2000 kr.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.Utbildningen genomförs tillsammans med ProTrain.

Mjolby kommunVåra utbildningar

Sök utbildning

Vad är yrkeshögskolan?

Behörighet


Startdatum: 15 augusti 2016
Sista ansökningsdag: 15 maj 2016

Sista kompletteringsdag: 14 juni 2016
Möjligheten att komplettera ansökan efter sista ansökningsdag gäller endast dig som studerar behörighetsgivande kurser vårterminen 2016.

Behöriga sökande kommer att kallas till tester.

Ansök här:

Till ansökningssystemet »

Mer information:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »
Läs mer om utbildningen och yrket hos ProTrain »

Kontaktperson:

Daniel Ståhl
Utbildningsledare, ProTrain
076-007 48 66
daniel.stahl@protrain.se

Webbplats:
ProTrain

Adress:
Industrigatan 7, Mjölby (Visa)


YH-utbildningar!