Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Lokförare
Utbildningen bedrivs på 4 orter

1 år, 220 Yh-poäng
Hässleholm, Mjölby, Stockholm och Sundsvall


Ett fartfyllt, självständigt och ansvarsfullt jobb väntar dig. Efter avslutad YH-utbildning är du rustad att gå direkt till en anställning hos ett järnvägsföretag.

Vad krävs av en lokförare?

Som lokförare kommer du att köra stora och tunga fordon i hög hastighet, lastade med tungt gods och många människor. Det ställer höga krav på säkerhetsmedvetande, koncentrationsförmåga och stresstålighet. Även om du är ensam långa stunder i förarhytten måste du vara fokuserad. Det kan inträffa oväntade situationer, som du måste kunna hantera med precision och bibehållet lugn. För att veta om du är lämplig som lokförare får du genomgå en yrkespsykologisk bedömning och en lagstadgad hälsoundersökning, i samband med din ansökan till utbildningen.

Det är också viktigt att ha servicekänsla, både när det gäller att transportera passagerare och företagsgods.


Sök nu! YH-utbildningar!

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det råder brist på utbildade lokförare i landet. Under de närmaste åren kommer ett stort antal lokförare att gå i pension, samtidigt som både persontrafik och godstransporter på järnväg förväntas öka.

Det bästa med jobbet

Många uppskattar att utbildningen snabbt leder till ett intressant jobb med bra lön och utvecklingsmöjligheter. Varierade arbetstider, tydliga ramar för arbetsuppgifterna och att få se olika delar av Sverige upplevs som positivt. Som lokförare har du en viktig funktion i samhället.

YH-utbildningar!
YH-utbildningar!

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper.

 1. Du ska vara lägst 19 år (någon övre åldersgräns finns inte)
 2. Transportstyrelsen ställer krav på godkänt betyg i kurserna:
  • Svenska A/1 eller Svenska som andraspråk A/1
  • Engelska A/5
  • Matematik A/1
  • eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser.
 3. Samt genom tester kunna visa att man uppfyller Transportstyrelsens krav på:
  • Yrkespsykologiskt test
  • Fysiskt och medicinskt test


Utbildningen genomförs tillsammans med ProTrain.

Mjolby kommunVåra utbildningar

Sök utbildning

Vad är yrkeshögskolan?

Behörighet


Startdatum Mjölby: April 2018
Startdatum Hässleholm: September 2018
Startdatum Stockholm: September 2018
Startdatum Sundsvall: September 2018

Sista ansökningsdag: 15 april 2018 (OBS: ansökningsperioden för Mjölby har passerat)

Ansök här:

Ansökan öppnar 5/2.

Hässleholm:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Mjölby:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Stockholm:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Sundsvall:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »


Läs mer om utbildningen på lokforarskolan.se »

Våra studerande berättar:

– Jag är supernöjd med mitt val och utbildningen har på många sätt varit över förväntan

Kontaktperson:

Daniel Ståhl
Utbildningsledare, ProTrain
076-007 48 66
daniel.stahl@protrain.se

Webbplats:
Lokforarskolan.se

YH-utbildningar!