Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

minframtid.se

Planera dina studier och utveckla ditt CV

På minframtid.se skapar och förvarar användaren sina ansökningshandlingar, t ex meritförteckning/CV och personliga brev samt lagrar sin personliga handlingsplan, individuella studieplan och kompetensplan.

Här finns handlingarna alltid lätt åtkomliga och kan enkelt skrivas ut eller skickas direkt från webbplatsen.

Verktyget är användbart för arbetssökande och studerande och underlättar arbetet för arbetsmarknadsenheter och vuxenutbildare. Grundskolan och gymnasiet kan använda minframtid.se för elevernas utvecklingsplaner, vid studievägledning och övningar i jobbsökning. Inom yrkeshögskolan är minframtid.se väl lämpad för studieplanering och för att förbereda CV inför LiA och examen.
Anställda och arbetsgivare kan använda verktyget för kompetensinventeringar.

Verktyget är tillgängligt för användare boende i en medlemskommun eller knutna till en medlemsorganisation.


minframtid.se!

Meritportföljen

Nu finns en ny funktion för användarna i minframtid.se, Meritportföljen, som är framtagen i samverkan med Migrationsverket. Den kan användas som ett första steg inför att skriva ansökningshandlingar och som en grund för att synliggöra områden som kan valideras och yrkesbedömas. Användaren får möjlighet till reflektion och träning i att beskriva sina kompetenser och erfarenheter. Meritportföljen finns tillgänglig på en rad olika språk, bl. a. svenska, arabiska, bosniska, kurdiska, ryska och somaliska.

Ett enkelt och bra verktyg

Utvärderingar visar att de verksamheter som möter deltagare som har svaga svensk- eller datorkunskaper har funnit stor nytta med att använda sig av verktyget. Den enskilde har möjlighet att förbereda sig innan möten med exempelvis handläggare, vägledare eller lots vilket sparat många utredande samtal. Individen har också större möjlighet att ta ett personligt ansvar och påverka sin egen situation, vilket stärker självkänslan hos många. Generellt har både lärare/handledare och användare varit mycket positiva till systemet och funnit det mycket användbart och enkelt.

Bakgrund och utveckling

Minframtid.se har varit i drift i över åtta år. Webbplatsen är en vidareutveckling av en grundidé från Västerås där man framgångsrikt använt verktyget sedan 2001. Västerås är en av medlemmarna i minframtid.se.

Som medlem har ni stor möjlighet att påverka utvecklingen av verktyget. Vi träffas årlig hos en av medlemmarna. Vid dessa träffar har vi möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera framtida förändringar av webbplatsen.


minframtid.se!


Våra tjänster

Söker du kvalificerad arbetskraft?

Så kan du engagera dig i Yh

Nätverket Yh4.se

minframtid.se

vuxenstudera.numinframtid.se!

Gå till minframtid.se

www.minframtid.se »