Produktionsutvecklare

1,5 år, 310 Yh-poäng

Startdatum: Augusti 2018

Studieort: Linköping

Image
Produktionsutvecklaren har en central funktion i de utmaningar och möjligheter som finns inom industrin. För att möta den globala konkurrensen behöver företagen arbeta med utveckling av processer samt omställning till modern teknik och hållbar produktion. Arbetsuppgifterna varierar mellan branscher och företag men gemensamt är att kunna se helheten i produktionskedjan, problemlösning och samarbetsförmåga.
Produktionsutvecklare har varit ett bristyrke i många år och behovet ser ut att öka de närmaste 5-10 åren.

En produktionsutvecklare behöver både teoretisk och praktisk kompetens i allt från Lean, kvalitetsteknik, ekonomisk kalkylering, miljö, hållbar produktion, automatisering, robotisering, digitalisering, organisationsutveckling och ledarskap. Att kunna arbeta i och leda projekt är viktigt, likaså att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska med medarbetare, kollegor, chefer, kunder och leverantörer.

Efter examen kan du arbeta som produktionsutvecklare eller produktionstekniker på industri- och teknikföretag!

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:
• Engelska 5
• Svenska 1 och Svenska 2
• Matematik 1 och Matematik 2

Minst 3 av följande gymnasiala kurser:
• Produktionskunskap 1
• Produktionsutrustning 1
• Datorstyrd produktion 1
• Teknik 1
• Industritekniska processer 1
• Mekatronik 1
• Programmerbara styrsystem eller kurser/kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Om du saknar betyg eller intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Vi genomför tester för att avgöra om du har motsvarande kunskaper. Preparandutbildning kommer dessutom att erbjudas genom Linköpings Kommuns Vuxen- utbildning för den som saknar delar av de särskilda förkunskaper som krävs.

Utbildningen genomförs i samarbete med:

Mer information:

Ansökan är öppen för restplatser.

Sista ansökningsdag: 17 juni 2018

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din befintliga ansökan senast den 17 juni 2018.

Kontaktperson

Magnus Mölk
0735-32 41 27
magnus@molk.se

Image
 
 

Produktionsutvecklare

1,5 år, 310 Yh-poäng

Startdatum: Augusti 2018

Studieort: Linköping

Image
Produktionsutvecklaren har en central funktion i de utmaningar och möjligheter som finns inom industrin. För att möta den globala konkurrensen behöver företagen arbeta med utveckling av processer samt omställning till modern teknik och hållbar produktion. Arbetsuppgifterna varierar mellan branscher och företag men gemensamt är att kunna se helheten i produktionskedjan, problemlösning och samarbetsförmåga.
Produktionsutvecklare har varit ett bristyrke i många år och behovet ser ut att öka de närmaste 5-10 åren.

En produktionsutvecklare behöver både teoretisk och praktisk kompetens i allt från Lean, kvalitetsteknik, ekonomisk kalkylering, miljö, hållbar produktion, automatisering, robotisering, digitalisering, organisationsutveckling och ledarskap. Att kunna arbeta i och leda projekt är viktigt, likaså att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska med medarbetare, kollegor, chefer, kunder och leverantörer.

Efter examen kan du arbeta som produktionsutvecklare eller produktionstekniker på industri- och teknikföretag!

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:
• Engelska 5
• Svenska 1 och Svenska 2
• Matematik 1 och Matematik 2

Minst 3 av följande gymnasiala kurser:
• Produktionskunskap 1
• Produktionsutrustning 1
• Datorstyrd produktion 1
• Teknik 1
• Industritekniska processer 1
• Mekatronik 1
• Programmerbara styrsystem eller kurser/kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Om du saknar betyg eller intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Vi genomför tester för att avgöra om du har motsvarande kunskaper. Preparandutbildning kommer dessutom att erbjudas genom Linköpings Kommuns Vuxen- utbildning för den som saknar delar av de särskilda förkunskaper som krävs.

Mer information:

Ansökan är öppen för restplatser.

Sista ansökningsdag: 17 jun 2018

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din befintliga ansökan senast den 17 juni 2018.

Kontaktperson

Magnus Mölk
0735-32 41 27
magnus@molk.se

Image

Utbildningen genomförs i samarbete med:

Image Image