Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Det här är yrkeshögskolan!

Finns för att de behövs

Yrkeshögskolan kännetecknas av flexibilitet. Utbildningarna är anpassade efter arbetslivets aktuella behov och efterfrågan, de finns när och där de behövs. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. Detta betyder att förutsättningarna att få jobb efter utbildningen är optimala.

Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan för varje utbildning. Med tillståndet följer rätt till statsbidrag och examensrätt.

Särskilt pedagogiskt stöd

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan kan erbjuda särskilt pedagogiskt stöd till dig med funktionsnedsättning. Målet är att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och du kan läsa mer om stödet hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer här! »

Östsvenska Yrkeshögskolan

Nyheter

Kontakta oss

Våra ägare

Vad är yrkeshögskolan?