Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

vuxenstudera.nu

Allt är möjligt!

På vuxenstudera.nu finns all kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå i Östergötland samlad och sökbar.

Inom vuxenutbildningen finns möjligheter att gå kurser och utbildningar på gymnasial nivå inom många olika ämnen och områden. Utbudet av både traditionella kurser i skola och kurser på distans är stort och i Östergötland finns möjlighet att söka kurser i hela länet oberoende av var du bor.

Vuxenutbildningen är till för dig som saknar eller har ofullständig gymnasieutbildning. Behörig att söka kommunal vuxenutbildning är du hösten det år du fyller 20 år eller tidigare om du har ett slutbetyg från gymnasiet.

På vuxenstudera.nu finns telefonnummer och länkar till studievägledare i kommunerna och på de olika skolorna.


vuxenstudera.nu!


Våra tjänster

Söker du kvalificerad arbetskraft?

Så kan du engagera dig i Yh

Nätverket Yh4.se

minframtid.se

vuxenstudera.nuvuxenstudera.nu!

Gå till vuxenstudera.nu

www.vuxenstudera.nu »