Östsvenska Yrkeshögskolan AB

Hur påverkar Covid-19 våra pågående utbildningar och kommande utbildningsstarter i höst?

Vi inom organisationen för Östsvenska Yrkeshögskolan AB håller oss informerade om läget och anpassar alla våra utbildningar efter vad Folkhälsomyndigheten går ut med för rekommendationer.

Våra pågående utbildningar har vi, inom loppet av någon dag, ställt om helt till distansundervisning vilket vi inom organisationen har erfarenhet av. Starterna till hösten kommer vi att  behandla precis på samma sätt som med våra pågående utbildningar.

Inga datum eller terminstider kommer att ändras utan fortsätter enligt plan, givetvis med undantag för vad Folkhälsomyndigheten ger oss för direktiv och rekommendationer. Med andra ord så kommer vi förbereda starterna både för distansutbildning, ordinarie platsförlagd utbildning samt en kombination av de båda.

Kanske är det nu du skall ta klivet och vidareutbilda dig? Eller starta något helt nytt?

Varmt välkommen med din ansökan inför utbildningsstarterna i höst!

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter en kvalitativ kompetensförsörjning. Östsvenska Yrkeshögskolans uppdrag är att bidra till att företag i regionen har rätt förutsättningar för att kunna växa och utvecklas.

Östsvenska Yrkeshögskolans uppdrag är att öka antalet strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar i regionen genom att:

- Processa fram utbildningar.
- Genomföra utbildningar.
- Verka som regional aktör.

Östsvenska Yrkeshögskolans verksamhetsområden är:

- Behovsanalys.
- Omvärldsbevakning.
- Processtöd i framtagning av ansökningar.
- Kvalitetssäkring, utvärdering och kompetensutveckling.
- Information och marknadsföring.
- Nätverksbyggande.

Vår ledstjärna

Vår ledstjärna är det som ska genomsyra allt vi gör och säger. Hur vi bedriver vår verksamhet, hur vi kommunicerar med vår omvärld och hur vi agerar mot varandra. Den ska lyfta våra styrkor som särskiljer oss från andra och den ska utmana oss att hela tiden vilja utvecklas och bli bättre.

Flexibilitet

Vi finns till för att serva näringslivet med rätt folk som har rätt kompetens vid varje given tidpunkt. Det betyder att vi med stor lyhördhet snabbt kan ställa om till omvärldens behov. Vår organisation är liten och kan agera snabbt och smart.

Expertis

Vi är experter på YH och är drivande i frågor som rör vårt område. Som experter är vi synliga, ligger i framkant och håller hög kvalitet i allt det vi gör. Vi genomför bara det som vi av erfarenhet vet blir bra och det är en trygghet för våra studenter och samarbetspartners att vi sedan 2010 genomfört ett stort antal yrkeshögskoleutbildningar.

Framtidsfokus

Allt det vi gör syftar till att skapa nya framtidsmöjligheter - för företag, individer och platser. Med rätt kompetensförsörjning skapas framtidens tillväxtmöjligheter och konkurrensfördelar. Vi är vassa på omvärldsbevakning och vår ambition är att ligga i framkant och uppfattas som nytänkande och drivande. Något vi balanserar med att vara ett tryggt val med lång erfarenhet.
Image Image
Image

Östsvenska Yrkeshögskolan AB

Hur påverkar Covid-19 våra pågående utbildningar och kommande utbildningsstarter i höst?

Vi inom organisationen för Östsvenska Yrkeshögskolan AB håller oss informerade om läget och anpassar alla våra utbildningar efter vad Folkhälsomyndigheten går ut med för rekommendationer.

Våra pågående utbildningar har vi, inom loppet av någon dag, ställt om helt till distansundervisning vilket vi inom organisationen har erfarenhet av. Starterna till hösten kommer vi att  behandla precis på samma sätt som med våra pågående utbildningar.

Inga datum eller terminstider kommer att ändras utan fortsätter enligt plan, givetvis med undantag för vad Folkhälsomyndigheten ger oss för direktiv och rekommendationer. Med andra ord så kommer vi förbereda starterna både för distansutbildning, ordinarie platsförlagd utbildning samt en kombination av de båda.

Kanske är det nu du skall ta klivet och vidareutbilda dig? Eller starta något helt nytt?

Varmt välkommen med din ansökan inför utbildningsstarterna i höst!

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter en kvalitativ kompetensförsörjning. Östsvenska Yrkeshögskolans uppdrag är att bidra till att företag i regionen har rätt förutsättningar för att kunna växa och utvecklas.
Östsvenska Yrkeshögskolans uppdrag är att öka antalet strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar i regionen genom att:

- Processa fram utbildningar.
- Genomföra utbildningar.
- Verka som regional aktör.

Östsvenska Yrkeshögskolans verksamhetsområden är:

- Behovsanalys.
- Omvärldsbevakning.
- Processtöd i framtagning av ansökningar.
- Kvalitetssäkring, utvärdering och kompetensutveckling.
- Information och marknadsföring.
- Nätverksbyggande.