3D-tekniker
Additiv teknik i metall

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: Hösten 2020

Studieort: Hultsfred

3D-tekniker är mycket eftertraktade av industrin i dag, additiv teknik i metall är hett! Tekniken är hållbar med en hög precision. I Utbildningen som 3D-tekniker kommer du lära dig lösa problem och vara insatt i miljöpåverkan samt skapa 3D-CAD ritningar utifrån beställning. Du kommer också få kunskaper om parametersättning och djupa materialegenskaper för additiv tillverkning.

Seco-Tools, Ericsson och många andra ledande tillverkare inom verkstadsindustrin satsar och tror på en lysande framtid för additiv tillverkning. Additiv tillverkning är en naturlig del av övergången till det som kallas digitalisering av industrin.

Forskningsinstitutet Swerea IVF konstaterar att metoden vid tillverkning av produkter med komplex design som behöver individanpassas och användningen av 3D-skrivare med additiv teknik förväntas öka exponentiellt med dagens teknikutveckling.

Det är med detta som bakgrund Hultsfred nu satsar stort på att bli ett av naven för denna utveckling. Flera 3D-skrivare av olika typer finns tillgängliga på utbildningen samt även ett Makerspace där ungdomar, företag, lärare och forskare redan idag testar ny och spännande teknik.

En stor del av utbildningstiden arbetar du ute på företag och praktiserar dina teoretiska kunskaper enligt kursplan.

Är du med? Eller vill du stå vid sidan av det vi tror är framtiden.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/3/G i någon av kurserna:

El- och energiprogrammet:

Datorteknik 1a, 100p

--- Eller ---

Teknikprogrammet:

Teknik 1, 150p

--- Eller ---

Industritekniska programmet:

Industritekniska processer 1, 100p

Utbildningen genomförs i samarbete med:

Image

Mer information:

Ansökan är öppen för sen anmälan.

Ordinarie ansökan stängde den 15 maj, men vi tar emot sen anmälan. Det innebär att vi efter ordinarie antagning i mån av lediga studieplatser behandlar sena ansökningar. För att din ansökan ska kunna behandlas måste den vara komplett med alla handlingar som du vill åberopa för behörighet, t.ex. kopia av dina originalbetyg och annan dokumentation. Om du saknar något betyg som krävs för behörighet och söker på reell kompetens är det viktigt att dokumentation som styrker din reella kompetens finns med i din ansökan innan du skickar in den.

Behörighetsgivande förutbildning
Uppfyller du ej de särskilda förkunskapskraven finns det möjlighet till en behörighetsgivande  förutbildning. Förutbildning erbjuds om det är få antal behöriga till utbildningen. Antalet platser är begränsat och urval görs på sökande som saknar särskilda förkunskaper. När du skickat in din ansökan till utbildningen görs ett urval av sökande som saknar särskilda förkunskaper.

Behörighetsgivande förutbildningen pågår under v.33 – v.36 och genomförs i direkt anslutning till ordinarie utbildning. Behörighetsgivande förutbildningen är CSN-berättigad.

Kontaktperson

Joakim Svensson
070-219 14 25
joakim@additivtteknikcenter.se

Webbplats:
molk.se/3D

Image

3D-tekniker
Additiv teknik i metall

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: Augusti 2020

Studieort: Hultsfred

Image

En 3D-tekniker inom additiv teknik i metall kommer att lära sig en teknik som idag är en hett eftertraktad inom industriell tillverkning som har både stor hållbarhet och precision. I utbildningen 3D-tekniker kommer du att få att lära dig att föra en dialog med beställare och visa vilka möjligheter additiv produktion har. Vidare kommer du att få lära dig att skapa 3D-CAD ritning utifrån beställning och inför additiv produktion. Du kommer också få kunskaper om parametersättning och djupa materialegenskaper för additiv tillverkning. En 3D-tekniker ska också kunna lösa tekniska problem och vara insatt i miljöpåverkan inom området.

Seco-Tools, Ericsson och många andra ledande tillverkare inom verkstadsindustrin satsar och tror på en lysande framtid för additiv tillverkning. Additiv tillverkning är en naturlig del av övergången till det som kallas digitalisering av industrin.

Forskningsinstitutet Swerea IVF konstaterar att metoden vid tillverkning av produkter med komplex design som behöver individanpassas och användningen av 3D-skrivare med additiv teknik förväntas öka exponentiellt med dagens teknikutveckling.

Det är med detta som bakgrund Hultsfred nu satsar stort på att bli ett av naven för denna utveckling. Flera 3D-skrivare av olika typer finns tillgängliga på utbildningen samt även ett Makerspace där ungdomar, företag, lärare och forskare redan idag testar ny och spännande teknik.

En stor del av utbildningstiden arbetar du ute på företag och praktiserar dina teoretiska kunskaper enligt kursplan.

Är du med? Eller vill du stå vid sidan av det vi tror är framtiden.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/3/G i någon av kurserna:

El- och energiprogrammet:

Datorteknik 1a, 100p

--- Eller ---

Teknikprogrammet:

Teknik 1, 150p

--- Eller ---

Industritekniska programmet:

Industritekniska processer 1, 100p

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 14 juni 2020.

Kontaktperson

Joakim Svensson
070-219 14 25
joakim@additivtteknikcenter.se

Webbplats:
molk.se/3D

Image

Utbildningen genomförs i samarbete med: