3D-tekniker
Additiv teknik i metall

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: 16 September 2019

Studieort: Hultsfred

 
Image

En 3D-tekniker inom additiv teknik i metall kommer att lära sig en teknik som idag är en hett eftertraktad inom industriell tillverkning som har både stor hållbarhet och precision. I utbildningen 3D-tekniker kommer du att få att lära dig att föra en dialog med beställare och visa vilka möjligheter additiv produktion har. Vidare kommer du att få lära dig att skapa 3D-CAD ritning utifrån beställning och inför additiv produktion. Du kommer också få kunskaper om parametersättning och djupa materialegenskaper för additiv tillverkning. En 3D-tekniker ska också kunna lösa tekniska problem och vara insatt i miljöpåverkan inom området.

Seco-Tools, Ericsson och många andra ledande tillverkare inom verkstadsindustrin satsar och tror på en lysande framtid för additiv tillverkning. Additiv tillverkning är en naturlig del av övergången till det som kallas digitalisering av industrin.

Forskningsinstitutet Swerea IVF konstaterar att metoden vid tillverkning av produkter med komplex design som behöver individanpassas och användningen av 3D-skrivare med additiv teknik förväntas öka exponentiellt med dagens teknikutveckling.

Det är med detta som bakgrund Hultsfred nu satsar stort på att bli ett av naven för denna utveckling. Flera 3D-skrivare av olika typer finns tillgängliga på utbildningen samt även ett Makerspace där ungdomar, företag, lärare och forskare redan idag testar ny och spännande teknik.

En stor del av utbildningstiden arbetar du ute på företag och praktiserar dina teoretiska kunskaper enligt kursplan.

Är du med? Eller vill du stå vid sidan av det vi tror är framtiden.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/3/G i någon av kurserna:


El- och energiprogrammet
Datorteknik 1a, 100p

--- Eller ---


Teknikprogrammet
Teknik 1, 150p


--- Eller ---

Industritekniska programmet
Industritekniska processer 1, 100p

--- Eller ---

Behörighetsgivande förutbildning för 3D-tekniker, Additiv teknik i metall (se mer information i högerspalten)

Utbildningen genomförs i samarbete med:

Image

Mer information:

Ansökan är stängd.


Behörighetsgivande förutbildning

Ansök här!

För dig som inte har de särskilda förkunskaper som krävs finns möjlighet att bli behörig genom en behörighetsgivande förutbildning.

Utbildningen, som kommer att genomföras både i Hultsfred och Vimmerby , är på fyra veckor och är CSN-berättigad. Den som genomför den behörighetsgivande förutbildningen med godkända resultat garanteras en plats på utbildningen.

Sista ansökningsdag: 17 augusti 2019
Startdatum: 19 augusti 2019
4 veckor, 20 YH-poäng, Hultsfred


Kontaktperson

Magnus Mölk
0735-32 41 27
magnus@molk.se

Webbplats:
molk.se/3D

Image

3D-tekniker
Additiv teknik i metall

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: 16 September 2019

Studieort: Hultsfred

 
Image

En 3D-tekniker inom additiv teknik i metall kommer att lära sig en teknik som idag är en hett eftertraktad inom industriell tillverkning som har både stor hållbarhet och precision. I utbildningen 3D-tekniker kommer du att få att lära dig att föra en dialog med beställare och visa vilka möjligheter additiv produktion har. Vidare kommer du att få lära dig att skapa 3D-CAD ritning utifrån beställning och inför additiv produktion. Du kommer också få kunskaper om parametersättning och djupa materialegenskaper för additiv tillverkning. En 3D-tekniker ska också kunna lösa tekniska problem och vara insatt i miljöpåverkan inom området.

Seco-Tools, Ericsson och många andra ledande tillverkare inom verkstadsindustrin satsar och tror på en lysande framtid för additiv tillverkning. Additiv tillverkning är en naturlig del av övergången till det som kallas digitalisering av industrin.

Forskningsinstitutet Swerea IVF konstaterar att metoden vid tillverkning av produkter med komplex design som behöver individanpassas och användningen av 3D-skrivare med additiv teknik förväntas öka exponentiellt med dagens teknikutveckling.

Det är med detta som bakgrund Hultsfred nu satsar stort på att bli ett av naven för denna utveckling. Flera 3D-skrivare av olika typer finns tillgängliga på utbildningen samt även ett Makerspace där ungdomar, företag, lärare och forskare redan idag testar ny och spännande teknik.

En stor del av utbildningstiden arbetar du ute på företag och praktiserar dina teoretiska kunskaper enligt kursplan.

Är du med? Eller vill du stå vid sidan av det vi tror är framtiden.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/3/G i någon av kurserna:


El- och energiprogrammet
Datorteknik 1a, 100p

--- Eller ---

Teknikprogrammet
Teknik 1, 150p

--- Eller ---

Industritekniska programmet
Industritekniska processer 1, 100p

--- Eller ---

Behörighetsgivande förutbildning för 3D-tekniker, Additiv teknik i metall (se mer information nedan)

Mer information:

Ansökan är stängd.


Behörighetsgivande förutbildning

För dig som inte har de särskilda förkunskaper som krävs finns möjlighet att bli behörig genom en behörighetsgivande förutbildning.

Utbildningen, som kommer att genomföras både i Hultsfred och Vimmerby , är på fyra veckor och är CSN-berättigad. Den som genomför den behörighetsgivande förutbildningen med godkända resultat garanteras en plats på utbildningen.

Sista ansökningsdag: 17 augusti 2019
Startdatum: 19 augusti 2019
4 veckor, 20 YH-poäng, Hultsfred

Ansök här!

Kontaktperson

Magnus Mölk
0735-32 41 27
magnus@molk.se

Webbplats:
molk.se/3D

Image

Utbildningen genomförs i samarbete med: