3D-tekniker
Additiv teknik i metall

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: September 2022

Studieort: Hultsfred

 
Image

Hultsfred med Additivt Teknikcenter är en mötesplats för morgondagens arbetskraft och entreprenörer. Som 3D-tekniker inom additiv teknik kommer du att lära dig en teknik som är hett eftertraktad.

Additiv tillverkning är en naturlig del av det som kallas digitalisering av industrin. Att arbeta med additiv teknik är att satsa på smart industri.

I utbildningen till 3D-tekniker kommer du att bli väl förberedd för framtidens arbetsmarknad, och du får bland annat lära dig:

  • att skapa en tredimensionell ritning utifrån beställning och inför additiv produktion
  • att föra en dialog med beställaren och att visa vilka möjligheter additiv produktion har
  • alltifrån förfrågan med tillhörande kriterier som kalkyler, produktkritik och offert till arbetsmiljö
  • att lösa tekniska problem och bli väl insatt i miljöpåverkan
  • djupa materialkunskaper och parametersättningar

En stor del av utbildningstiden arbetar du också ute på företag och praktiserar dina teoretiska kunskaper enligt kursplanen.

RISE, Höganäs, SKF och många andra ledande företag satsar och tror på en lysande framtid för additiv tillverkning. Metoden vid tillverkning av produkter med komplex design förväntas växa stort. Additivt Teknikcenter satsar på att vara ett av naven för utvecklingen.

Exempel på detta är ett 20-tal 3D-skrivare som hanterar olika plaster och Resiner. En metallskrivare SLM 280 och fyra olika robotar. Professionell scanning utrustning Obos.

Var med och skapa framtidens industri!

Läs mer på www.atcab.se

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/3/G i någon av kurserna:

El- och energiprogrammet:

Datorteknik 1a, 100p

--- Eller ---

Teknikprogrammet:

Teknik 1, 150p

--- Eller ---

Industritekniska programmet:

Industritekniska processer 1, 100

--- Eller ---

Behörighetsgivande förutbildning, BFU

Utbildningen bedrivs i samarbete med MÖLK

Image

Mer information:

Ansökan är stängd.

Kontaktperson

Joakim Svensson
070-219 14 25
joakim@additivtteknikcenter.se

Webbplats:
molk.se/3D

Image

3D-tekniker
Additiv teknik i metall

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: Augusti 2020

Studieort: Hultsfred

Image

En 3D-tekniker inom additiv teknik i metall kommer att lära sig en teknik som idag är en hett eftertraktad inom industriell tillverkning som har både stor hållbarhet och precision. I utbildningen 3D-tekniker kommer du att få att lära dig att föra en dialog med beställare och visa vilka möjligheter additiv produktion har. Vidare kommer du att få lära dig att skapa 3D-CAD ritning utifrån beställning och inför additiv produktion. Du kommer också få kunskaper om parametersättning och djupa materialegenskaper för additiv tillverkning. En 3D-tekniker ska också kunna lösa tekniska problem och vara insatt i miljöpåverkan inom området.

Seco-Tools, Ericsson och många andra ledande tillverkare inom verkstadsindustrin satsar och tror på en lysande framtid för additiv tillverkning. Additiv tillverkning är en naturlig del av övergången till det som kallas digitalisering av industrin.

Forskningsinstitutet Swerea IVF konstaterar att metoden vid tillverkning av produkter med komplex design som behöver individanpassas och användningen av 3D-skrivare med additiv teknik förväntas öka exponentiellt med dagens teknikutveckling.

Det är med detta som bakgrund Hultsfred nu satsar stort på att bli ett av naven för denna utveckling. Flera 3D-skrivare av olika typer finns tillgängliga på utbildningen samt även ett Makerspace där ungdomar, företag, lärare och forskare redan idag testar ny och spännande teknik.

En stor del av utbildningstiden arbetar du ute på företag och praktiserar dina teoretiska kunskaper enligt kursplan.

Är du med? Eller vill du stå vid sidan av det vi tror är framtiden.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/3/G i någon av kurserna:

El- och energiprogrammet:

Datorteknik 1a, 100p

--- Eller ---

Teknikprogrammet:

Teknik 1, 150p

--- Eller ---

Industritekniska programmet:

Industritekniska processer 1, 100p

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 14 juni 2020.

Kontaktperson

Joakim Svensson
070-219 14 25
joakim@additivtteknikcenter.se

Webbplats:
molk.se/3D

Image

Utbildningen genomförs i samarbete med:

Image