Affärslogistik

2 år, 400 Yh-poäng

Image
Är du bra på att planera, genomföra och effektivisera?  Då är Affärslogistik en utbildning för dig!

Logistik innebär att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt och på så sätt öka företagens konkurrenskraft. Behovet av skickliga logistiker blir allt större, bl a inom branscher som industri, handel, sjukvård, transport och bygg.

Logistik handlar om effektiva flöden. Det kan handla både om fysiska flöden, såväl som informations- och ekonomiflöden. Inom logistiken organiseras och kontrolleras flöden från råvara till slutkonsument. Att ha en väl fungerande logistik är avgörande för företagets konkurrenskraft.

Logistikens betydelse för organisationen sprids till allt fler branscher - därför behövs skickliga logistiker.

Roller du kan komma att ha efter utbildningen:

  • Produktionsplanerare
  • Logistikutvecklare
  • Logistikkoordinator
  • Materialstyrare

Studietakt: Heltid

Utbildningsort: Platsbunden i Norrköping

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

• Matematik 2, 100p
• Engelska 6, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
• eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Carolyn Belgrave Rappestad
011-15 79 22
carolyn.rappestad@norrkoping.se

Webbplats:
logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 26, Norrköping


Tidigare studerande berättar:

Image

Utbildningen genomförs tillsammans med:

ImageImageImage