Image

Omtyckt utbildning i växande bransch

Management inom besöksnäringen
1,5 år, 300 Yh-poäng
Söderköping

Besöksnäringen är en bransch som bara växer och växer. Hotelldirektören Anne-Lie Boman är tacksam över att yrkeshögskoleutbildningen i Söderköping finns. Den ger henne både rekryteringsunderlag och en möjlighet att höja statusen i branschen.

Studenterna som gått yrkeshögskoleutbildningen ”Management inom hotell- och besöksnäringen” kommer ut till en verklighet där jobben är många. Eftersom de dessutom, under utbildningen, har gjort sin praktik på olika arbetsplatser har de redan hunnit knyta värdefulla kontakter.

– Det är minst lika viktigt för oss, som för studenterna, att få komma i kontakt med duktiga och engagerade personer – som vi eventuellt kan anställa efter att de gått klart utbildningen. Många som gör sin praktik här spenderar mycket tid i receptionen. Det gör att de får värdefull kunskap om vårt bokningssystem och våra rutiner, säger Anne-Lie Boman, som är hotelldirektör för både Elite Grand Hotel Norrköping och Elite Stora Hotellet Linköping.

Anne-Lie började själv sin karriärsbana på utbildningen, som hålls på Turistakademin i Söderköping, för 25 år sedan. Nu sitter hon i ledningsgruppen och är med och påverkar innehållet.

– Hela tanken med yrkeshögskoleutbildningar är toppen. Den nära kontakt som studenterna, och utförarna, har med oss i näringslivet gör att vi lever i en slags symbios. Vi ser vad de har för kunskaper med sig när de kommer till oss, och vi får möjlighet att utforma utbildningen efter de behov som vi ser omkring oss dagligen. Att vi får chansen att sätta upp de kompetenskrav som utbildningen ska innehåll är en stor fördel.

Anne-Lie har märkt att intresset kring att jobba inom besöksnäringen har blivit starkare genom åren. Människor reser som aldrig förr och förväntar sig att servicen ska vara på topp, vilket ställer högre krav på hotell, turistbyråer och andra aktörer i branschen.

– Det är jätteviktigt att möjligheten att utbilda sig finns, för att kunna få ledande befattningar inom besöksnäringen. Det höjer statusen inom yrket och gör de jobb vi erbjuder mer attraktiva.

Under ett år tar Anne-Lie och de två hotell hon ansvarar för emot flera praktikanter från utbildningen. Även om det självklart tar en del tid i anspråk ser hon att det ger så mycket tillbaka, att det är värt varenda sekund.

– De företag som har ett nära samarbete med utbildningen har ett ansvar att erbjuda praktikplatser. Men det ser jag enbart som positivt. Vi får möjlighet att känna av om det är personer som skulle passa hos oss. Och de i sin tur kan fundera kring om hotell är den sortens verksamhet där de vill arbeta inom i framtiden.

Fler röster:

Fler röster:

ImageImageImage