Image

Bidrar till bättre vårdkvalitet

Specialistundersköterska inom
anestesi- och operationssjukvård
2 år, 200 Yh-poäng, halvfart distans
Linköping

Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att vården blir mer kunskapsintensiv och specialiserad. ”Vi fick chans att starta en helt ny specialistutbildning för anestesi- och operationsundersköterskor”, säger Karin Björnström Karlsson på Universitetssjukhuset i Linköping.

Överläkare Karin Björnström Karlsson, som jobbar med anestesi och operation på ANOPIVA-kliniken, är mån om att det alltid ska finnas rätt utbildad personal för att kunna bedriva bästa möjliga vård. Hon anser det viktigt att kunna erbjuda en kompetensökning som passar för behoven på kliniken. Med stundande pensionsavgångar ser hon också ett stort rekryteringsbehov framöver, då cirka 35-40 procent av undersköterskorna pensioneras inom tio år.

– Det betyder också att en stor mängd kunskap och klinisk kompetens försvinner. Därför är det extra viktigt att vi ser till att det finns utbildad personal, säger Karin.

– På Östsvenska Yrkeshögskolan fick vi möjlighet att utforma en specialistutbildning för undersköterskor på halvfart, med nationellt intag, vilket innebär att studenterna kan jobba kvar på sin nuvarande arbetsplats på halvtid.

Egentligen började allt med att Karin och hennes kollegor på kliniken önskade kompetensutveckla undersköterskorna. Det ledde till ett samarbete med Östsvenska Yrkeshögskolan, för att kunna erbjuda en utbildning som ger formell yrkeshögskoleexamen som specialistundersköterska.

– Det är också relevant att det finns specialistutbildningar för undersköterskor eftersom det ger möjlighet till utveckling och karriär. För oss var det en unik chans att vidareutbilda delar av vår egen personal och samtidigt skaffa mer underlag inför framtida rekryteringar.

Nu är den första klassen igång med sin utbildning.

– Vi fick in väldigt många ansökningar, vilket känns roligt. Den är unik i sitt slag i Sverige, och förutom många studenter från regionen har vi studenter från bland annat Malmö, Göteborg och Oskarshamn, säger Karin.

Hon och hennes kollegor har valt att bedriva utbildningen själva. Det har gett en bra möjlighet för undersköterskor i regionen, men det är även en chans att sprida sina kunskaper och kunna erbjuda en nischad och högkvalitativ utbildning som gagnar operationsvården i hela landet. Trenden inom vården är att undersköterskors och sjuksköterskors ansvarsområden flyter samman mer och mer. Därför är det viktigt, både regionalt och nationellt, att det finns specialistundersköterskor med bred, både praktiskt och teoretisk, kompetens.

– Studenterna på utbildningen kommer praktisera här hos oss, eller på klinikerna i deras hemstäder. 100 dagar av utbildningen, som bedrivs på distans på halvfart, består av praktik. Det ger oss undersköterskor som redan är inkörda på arbetet här på avdelningen när vi förhoppningsvis kan anställa dem efter utbildningens slut.

Fler röster: