Image

Förser marknaden med kompetenta byggledare

Byggledare
2 år, 410 Yh-poäng
Norrköping

”Att vi i näringslivet ges så pass stora möjligheter att påverka innehållet är viktigt för utbildningens kvalitet. Eftersom vi driver utbildningen i nära samverkan med Östsvenska Yrkeshögskolan utformar vi den för att passa de behov som finns på marknaden.” Det säger Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter i Linköping, som sitter med i ledningsgruppen för byggledarutbildningen.

Bygget av Ostlänken, mängder av byggprojekt som följer i järnvägsprojektets svallvågor och stora framtida pensionsavgångar. Det händer mycket på byggsidan i regionen, vilket i sin tur ger tusentals nya jobb. Men för att vara anställningsbar krävs rätt kompetens.

– Den utveckling som regionen står inför, med Ostlänken och de kommande stadsomvandlingsprojekten med förtätning och utbyggnation av städerna, gör det viktigt att förse marknaden med kompetenta byggledare, säger Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter i Linköping.

– Många av dem som studerar på byggledarutbildningen idag har arbetat i byggbranschen i några år. De har redan en gedigen branschkunskap, som de i utbildningen kompletterar med teoretisk kompetens. Jag bedömer den likvärdig med de kunskaper som studenter får på universitetet.

För ett par år sedan var Maria anställd på Sweco. I samband med att företaget blev tillfrågat om att hålla ett antal kurser, fick hon möjlighet att sitta med i ledningsgruppen för byggledarutbildningen. Nu, som anställd på Lejonfastigheter, sitter hon fortfarande i ledningsgruppen, där alla ledamöter verkar i byggbranschen på något sätt. De träffas regelbundet för att utvärdera och se över kursinnehållet. Dessutom har hon gästföreläst – och kommer även framöver att föreläsa på utbildningen – om hållbarhetsfrågor inom byggbranschen.

24 veckor av den tvååriga utbildningen är förlagd på en arbetsplats och består av LiA-praktik, Lärande i arbetet, i olika omgångar. I första hand på de företag som är involverade i utbildningen. Eleven får mäta sina kunskaper ute i verkligheten och har chans att knyta kontakter som kan vara värdefulla efter avslutad utbildning.

– Det tar en del tid i anspråk att engagera och ta väl hand om en praktikant, men det är mycket värt i slutändan. Som praktikant hos oss får studenten skapa kontakt med de konsulter och entreprenörer som byggleder våra projekt. Studenten får även möjlighet att, tillsammans med företagets projektledare, ta del av flera byggprojekt i olika faser.

Maria anser det viktigt att hållbarhetsfrågorna finns med i utbildningen för att de blivande byggledarna ska vara förberedda på morgondagens hållbarhetskrav. Dagens krav på energieffektiva hus med god inomhusmiljö och med rätt materialval kommer att öka. Då är det viktigt att byggledarna kan leda sina projekt på bästa sätt för att skapa dessa hållbara hus.

– Att utbilda byggledare som är duktiga både teoretiskt och praktiskt är jätteviktigt för att vår bransch ska få den höga status som den förtjänar. Vi vill ha riktigt duktiga och kompetenta människor som bygger fastigheterna och infrastrukturen i vårt samhälle.

Fler röster:

Fler röster:

ImageImage