Image

Win win för alla

Drifttekniker
2 år, 415 Yh-poäng
Norrköping

”Vi får bestämma vad utbildningen ska innehålla och skapar en egen rekryteringsbas. Ett perfekt upplägg, både för oss och studenterna”, säger Morgan Wännlund på Tekniska verken.

Utbildningen till drifttekniker har funnits i Östsvenska Yrkeshögskolans regi i tre år. Tidigare fanns en liknande utbildning på universitetet.

– Jag gick själv utbildningen på universitetet för 13 år sedan. När den lade ner för några år sedan var vi ett tiotal företag som tog initiativet och startade en yrkeshögskoleutbildning tillsammans med Östsvenska Yrkeshögskolan istället, förklarar Morgan Wännlund.

Som avdelningschef med personalansvar har han ansvar för rekryteringen av drifttekniker inom kraftvärme på Tekniska verken i Linköping.

– Om en student har praktiserat här och allt har fungerat bra, är det en självklarhet att han eller hon har stor chans att få jobb. Många av våra praktikanter sommarjobbar innan de får en fast tjänst.

Som arbetsgivare ser han praktikperioderna, som går under namnet LiA, Lärande i arbete, som en perfekt chans att under en längre period lära känna en person.

– Vi letar lika mycket efter rätt sorts person, som någon med rätt sorts kunskap. Under praktikperioderna har studenterna olika handledare som tillsammans kan väva ihop en helhet av personen. Vid vissa rekryteringar får jag bara en ögonblicksbild att ta ställning till. Det är inte optimalt.

Morgan berättar att för tio år sedan såg driftteknikeryrket helt annorlunda ut. Det handlade till stor del om reglage, pulpeter och analoga mätare. Idag sköts mycket av datorer. Men det är bra om även dagens drifttekniker både är teoretiskt kunniga, mekaniskt intresserade och händiga.

– Här jobbar vi i skift, i team, dygnet runt. Man kommer varandra väldigt nära och det är bra att klara av en sådan jobbsituation rent socialt.

Morgan och övriga företagsrepresentanter i ledningsgruppen för utbildningen ansvarar bland annat för att ta fram de kompetenskrav, som utbildningen måste innehålla.

– Det är optimalt ur kvalitetssynpunkt, att vi i branschen har så stora möjligheter att påverka utbildningen. Vi har hela tiden en nära dialog med utförarna och med studenterna. På praktikperioderna ser vi vad de lärt sig i skolan och vilka delar de skulle behöva mer kunskaper kring. Det blir en riktig win win-situation för alla inblandade.

Ledningsgruppsmötena blir också ett forum där Tekniska verken får möjlighet att träffa andra aktörer i samma bransch.

– Det är en härligt familjär stämning och en positiv anda. Det är bra för utformningen av utbildningen, men också för hela branschen.

Fler röster:

Fler röster:

ImageImage