CNC-tekniker

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum:

Studieort: Vimmerby

 

Ett jobb med låg konkurrens och goda framtidsutsikter. Efterfrågan på CNC-tekniker är mycket stor och både stora och små företag har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Vår utbildning är formad för att möta det behovet och ge en god kompetens som efterfrågas av regionens tillverkande företag.

En CNC-tekniker programmerar, och riggar verktygsmaskiner som bearbetar material till en produkt. I höggradigt automatiserad tillverkning programmeras maskiner och robotar för att tillsammans utföra bearbetning. Det görs med Cad och Cam-system och andra programmeringshjälpmedel. En stor del av utbildningstiden arbetar du ute på företag och lär dig praktiskt att programmera och produktionsplanera. Utbildningen leder till en nivå motsvarande blått certifikat.

Du blir problemlösaren som gör att idéer blir verklighet.

Under utbildningen lär du dig bland annat att skapa och optimera CNC-program och programmera styrda maskiner för effektiv produktion. Du får också lära dig att arbeta med CAM-beredning och anpassa bearbetningsprogram till vald maskin. Du kommer även att lära dig att självständigt utföra operatörsarbete till rätt kvalitet samt planera och bereda produktion i CNC-maskiner.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/3/G i någon av kurserna:

El- och energiprogrammet:

Allmän automationsteknik, 100p
Programmerbara styrsystem, 100p

--- Eller ---

Industritekniska programmet:

Datorstyrd produktion 1, 100p
Produktionskunskap 1, 100p

--- Eller ---

Teknikprogrammet:

Fysik 1a, 150p
Teknik 1, 150p

--- Eller ---

Naturvetenskapsprogrammet:

Teknik 1, 150p
Fysik 1a, 150p

--- Eller ---

Fordons- och transportprogrammet:

Fordonsteknik introduktion, 200

--- Eller ---

Behörighetsgivande förutbildning, BFU

Utbildningen genomförs tillsammans med:

Image
 
 
 

CNC-tekniker

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2020

Studieort: Vimmerby

Image
En CNC-tekniker programmerar, och riggar verktygsmaskiner som bearbetar material till en produkt, som kan vara av ex. metall, trä eller plast. I höggradigt automatiserad tillverkning programmeras maskiner och robotar för att tillsammans utföra bearbetning. Det görs med Cad och Cam-system och andra programmeringshjälpmedel. Efterfrågan på CNC-tekniker är mycket stor och både stora och små företag har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Vår utbildning är formad för att möta det behovet och ge en god kompetens som efterfrågas av regionens tillverkande företag. En stor del av utbildningstiden arbetar du ute på företag och lär dig praktiskt att programmera och produktionsplanera CNC-maskiner med ritningar och CAD/CAM som underlag. Utbildningen leder till en nivå motsvarande blått certifikat.

Du blir problemlösaren som gör att idéer blir verklighet.

Under utbildningen lär du dig bland annat att skapa och optimera CNC-program och programmera styrda maskiner för effektiv produktion. Du får också lära dig att arbeta med CAM-beredning och anpassa bearbetningsprogram till vald maskin. Du kommer även att lära dig att självständigt utföra operatörsarbete till rätt kvalitet samt planera och bereda produktion i CNC-maskiner.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/3/G i någon av kurserna:

El- och energiprogrammet:

Allmän automationsteknik, 100p
Programmerbara styrsystem, 100p

--- Eller ---

Industritekniska programmet:

Datorstyrd produktion 1, 100p
Produktionskunskap 1, 100p

--- Eller ---

Teknikprogrammet:

Fysik 1a, 150p
Teknik 1, 150p

--- Eller ---

Naturvetenskapsprogrammet:

Teknik 1, 150p
Fysik 1a, 150p

--- Eller ---

Fordons- och transportprogrammet:

Fordonsteknik introduktion, 200p

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 14 juni 2020.

Kontaktperson

Viveka Rosin
0492-76 94 14
viveka.rosin@vimmerby.se

Webbplats:
molk.com/cnc-tekniker/

Image

Utbildningen genomförs tillsammans med:

Image