Drifttekniker inom
energi och processteknik

2 år, 415 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2019

Studieort: Norrköping

Image

Branschen efterfrågar skickliga tekniker, vill du bli en av dem?
Utvecklingen av kraft-, värme- och energiteknik går snabbt framåt. Det krävs kompetens för att förstå helheten i anläggningarna. En drifttekniker behöver exempelvis ha kunskaper i ledarskap och gruppdynamik, styr- och reglerteknik samt kemi och miljö för att säkra en bra och miljövänligare produktion.

Efter studierna kan du arbeta som exempelvis drifttekniker, driftledare eller processtekniker. I din framtida yrkesroll ingår du i ett skiftlag som ansvarar för driften av anläggningarna. Dina arbetsuppgifter kan bestå av rondering, driftomläggningar och förebyggande underhåll, men även driftövervakning från kontrollrum.

I utbildningen ingår 26 veckor praktik. Du har salsföreläsningar ca 2,5 dagar i veckan. Resten av tiden studerar du på egen hand och jobbar bl a med grupp- och inlämningsuppgifter.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper:
Minst betyget E/G/3 eller motsvarande i följande kurser:
• Matematik 2 
• Ellära 1-2 eller Fysik 1

Reell kompetens:
Du kan alltid söka en utbildning även om du saknar behörighet. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Utbildningen genomförs tillsammans med East Sweden Business School.

Image

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 april 2019
Ansökan är förlängd t.o.m 15 maj 2019.

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 16 juni 2019.

Kontaktperson

Ulrika Käll
East Sweden Business School
070-562 12 03
ulrika.kall@esbs.se

Webbplats:
www.esbs.se

Adress:
Tullhusgatan 11, Norrköping

Arbetsgivarna berättar:

Image Image

Utbildningen drivs i samarbete med bl.a. E.ON. och Tekniska verken.

Image Image

Drifttekniker inom
energi och processteknik

2 år, 415 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2019

Studieort: Norrköping

Image

Branschen efterfrågar skickliga tekniker, vill du bli en av dem? Utvecklingen av kraft-, värme- och energiteknik går snabbt framåt. Det krävs kompetens för att förstå helheten i anläggningarna. En drifttekniker behöver exempelvis ha kunskaper i ledarskap och gruppdynamik, styr- och reglerteknik samt kemi och miljö för att säkra en bra och miljövänligare produktion.

Efter studierna kan du arbeta som exempelvis drifttekniker, driftledare eller processtekniker. I din framtida yrkesroll ingår du i ett skiftlag som ansvarar för driften av anläggningarna. Dina arbetsuppgifter kan bestå av rondering, driftomläggningar och förebyggande underhåll, men även driftövervakning från kontrollrum.

I utbildningen ingår 26 veckor praktik. Du har salsföreläsningar ca 2,5 dagar i veckan. Resten av tiden studerar du på egen hand och jobbar bl a med grupp- och inlämningsuppgifter.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper:
Minst betyget E/G/3 eller motsvarande i följande kurser:
• Matematik 2 
• Ellära 1-2 eller Fysik 1

Reell kompetens:
Du kan alltid söka en utbildning även om du saknar behörighet. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 april 2019
Ansökan är förlängd t.o.m 15 maj 2019.

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 16 juni 2019.

Kontaktperson

Ulrika Käll
East Sweden Business School
070-562 12 03
ulrika.kall@esbs.se

Webbplats:
www.esbs.se

Adress:
Tullhusgatan 11, Norrköping

Arbetsgivarna berättar:

Image Image

Utbildningen drivs i samarbete med bl.a. E.ON. och Tekniska verken.

Image Image

Utbildningen genomförs tillsammans med East Sweden Business School.