El-och avioniktekniker

6 månader, 100 Yh-poäng

Startdatum: Augusti 2020

Studieort: Linköping

Image

Vill du ha ett spännande jobb inom flygindustrin med möjlighet att jobba i hela Europa?
Då är utbildningen El och Avioniktekniker något för dig.

Efterfrågan på El- och avioniktekniker är mycket stor och det råder i dagsläget brist på kompetensen i princip hela Europa.

El och Avionikteknikerutbildningen ger dig B2 behörighet och därmed befogenheter att arbeta med luftfartygs el- och avioniksystem.

En B2 tekniker arbetar ofta i nära samarbete med flygtekniker och som alltid inom luftfartygsunderhåll ställs stora krav på noggrannhet. 

Möjliga arbetspIatser för en flygelektriker är i flygbolag, flygverkstäder eller i Försvarsmakten. 

Utbildningen regleras delvis av EU:s lagstiftning inom det europeiska regelverket del-147

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörighet:
Det krävs B1.3 utbildning eller B1.3 certifikat. Detta är en skillnadsutbildning och kan inte sökas på gymnasiebetyg.

Utbildningen bedrivs i samarbete med Linköpings kommun och Aviation Technical Training

Image Image

Mer information:

Ansökan är öppen för sen anmälan.

Ordinarie ansökan stängde den 15 maj, men vi tar emot sen anmälan. Det innebär att vi efter ordinarie antagning i mån av lediga studieplatser behandlar sena ansökningar. För att din ansökan ska kunna behandlas måste den vara komplett med alla handlingar som du vill åberopa för behörighet, t.ex. kopia av dina originalbetyg och annan dokumentation. Om du saknar något betyg som krävs för behörighet och söker på reell kompetens är det viktigt att dokumentation som styrker din reella kompetens finns med i din ansökan innan du skickar in den.

Kontaktperson

Image