El-och avioniktekniker

6 månader, 100 Yh-poäng

Startdatum: Augusti 2020

Studieort: Linköping

Image

Vill du ha ett spännande jobb inom flygindustrin med möjlighet att jobba i hela Europa?
Då är utbildningen El och Avioniktekniker något för dig.

Efterfrågan på El- och avioniktekniker är mycket stor och det råder i dagsläget brist på kompetensen i princip hela Europa.

El och Avionikteknikerutbildningen ger dig B2 behörighet och därmed befogenheter att arbeta med luftfartygs el- och avioniksystem.

En B2 tekniker arbetar ofta i nära samarbete med flygtekniker och som alltid inom luftfartygsunderhåll ställs stora krav på noggrannhet. 

Möjliga arbetspIatser för en flygelektriker är i flygbolag, flygverkstäder eller i Försvarsmakten. 

Utbildningen regleras delvis av EU:s lagstiftning inom det europeiska regelverket del-147

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörighet:
Det krävs B1.3 utbildning eller B1.3 certifikat. Detta är en skillnadsutbildning och kan inte sökas på gymnasiebetyg.

Utbildningen bedrivs i samarbete med Linköpings kommun och Aviation Technical Training

Image Image

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 14 juni 2020.

Kontaktperson

Image