EL-OCH AVIONIKTEKNIKER

6 månader, 100 YH-poäng

Image
Vill du ha ett spännande jobb inom flygindustrin med möjlighet att jobba i hela Europa? Då är utbildningen El och Avioniktekniker något för dig.

Efterfrågan på El- och avioniktekniker är mycket stor och det råder i dagsläget brist på kompetensen i princip hela Europa.

El och Avionikteknikerutbildningen ger dig B2 behörighet och därmed befogenheter att arbeta med luftfartygs el- och avioniksystem.

En B2 tekniker arbetar ofta i nära samarbete med flygtekniker och som alltid inom luftfartygsunderhåll ställs stora krav på noggrannhet.

Möjliga arbetspIatser för en flygelektriker är i flygbolag, flygverkstäder eller i Försvarsmakten.

Utbildningen regleras delvis av EU:s lagstiftning inom det europeiska regelverket del-147

Studietakt: Heltid

Utbildningsort: Platsbunden i Linköping

Behörighet:
Det krävs B1.3 utbildning eller B1.3 certifikat. Detta är en skillnadsutbildning och kan inte sökas på gymnasiebetyg.


Utbildningen genomförs tillsammans med Linköpings kommun och Aviation Technical Training

ImageImageImage