Entreprenadingenjör

2 år, 410 Yh-poäng

Startdatum: Augusti 2019

Studieort: Norrköping

Image

Passar dig som gillar att planera, samordna och som tycker om sociala relationer. Drivkraft och affärssinne är dina personliga egenskaper.


En entreprenadingenjör har en nyckelroll i byggprocessen. Du arbetar ofta nära ledande personal som t ex platschefen och är ett stöd kring planering, inköp, ekonomi och uppföljning i bygg- eller anläggningsprojekt. I rollen möter du många andra människor och det ställer krav på samarbete och förmåga till kommunikation. Som entreprenadingenjör sitter du ofta med på bygg- och ekonomimöten. Som entreprenadingenjör behöver du ha kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, entreprenadjuridik, kalkyl- och produktionsplanering, logistik samt projektekonomi. Du behöver kunna använda digitala verktyg i olika skeden av projekt och även kunna värdera och välja material och metoder utifrån miljöhänsyn. Du upprättar planeringsunderlag, anbuds-och produktionskalkyler, jobbar med inköp och med att skriva avtal. Du sammanställer prognoser och kostnadskalkyler.


I utbildningen ingår 26 veckors praktik. Du har salsföreläsningar ca 2,5 dagar i veckan. Resten av tiden studerar du på egen hand och jobbar bl a med grupp- och inlämningsuppgifter.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörighet:
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.
Särskilda förkunskaper: Minst betyget E/G/3 eller motsvarande i följande kurser:
• Matematik 2a, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p


Reell kompetens:
Du kan alltid söka en utbildning även om du saknar behörighet. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens

Utbildningen bedrivs i samarbete med East Sweden Business School.

Image

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 april 2019
Ansökan är förlängd t.o.m 15 maj 2019.

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 16 juni 2019.

Kontaktperson

Ulrika Käll
East Sweden Business School
070-562 12 03
ulrika.kall@esbs.se

Webbplats:
www.esbs.se

Adress:
Tullhusgatan 11, Norrköping

Image

Entreprenadingenjör

2 år, 410 Yh-poäng

Startdatum: Augusti 2019

Studieort: Norrköping

Image

Passar dig som gillar att planera, samordna och som tycker om sociala relationer. Drivkraft och affärssinne är dina personliga egenskaper.


En entreprenadingenjör har en nyckelroll i byggprocessen. Du arbetar ofta nära ledande personal som t ex platschefen och är ett stöd kring planering, inköp, ekonomi och uppföljning i bygg- eller anläggningsprojekt. I rollen möter du många andra människor och det ställer krav på samarbete och förmåga till kommunikation. Som entreprenadingenjör sitter du ofta med på bygg- och ekonomimöten. Som entreprenadingenjör behöver du ha kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, entreprenadjuridik, kalkyl- och produktionsplanering, logistik samt projektekonomi. Du behöver kunna använda digitala verktyg i olika skeden av projekt och även kunna värdera och välja material och metoder utifrån miljöhänsyn. Du upprättar planeringsunderlag, anbuds-och produktionskalkyler, jobbar med inköp och med att skriva avtal. Du sammanställer prognoser och kostnadskalkyler.


I utbildningen ingår 26 veckors praktik. Du har salsföreläsningar ca 2,5 dagar i veckan. Resten av tiden studerar du på egen hand och jobbar bl a med grupp- och inlämningsuppgifter.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörighet:
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.
Särskilda förkunskaper: Minst betyget E/G/3 eller motsvarande i följande kurser:
• Matematik 2a, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p


Reell kompetens:
Du kan alltid söka en utbildning även om du saknar behörighet. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 april 2019
Ansökan är förlängd t.o.m 15 maj 2019.

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 16 juni 2019.

Kontaktperson

Ulrika Käll
East Sweden Business School
070-562 12 03
ulrika.kall@esbs.se

Webbplats:
www.esbs.se

Adress:
Tullhusgatan 11, Norrköping

Image

Utbildningen bedrivs i samarbete med East Sweden Business School.