Flygtekniker

2 år, 420 YH-poäng

Image
Flygtekniker arbetar i underhållsorganisationer och utför bland annat reparationer och tillsyner på flygfarkoster.

Arbetet: Fokus på ansvar och kvalitet
Som flygtekniker har du ett stort ansvar och många personer litar på att ditt arbete utförs korrekt, kraven på säkerhet och kvalitet är höga. Att kunna inhämta information ur manualer och tillgodogöra sig ny teknik, både på svenska och engelska, är något yrkesrollen kräver. Som flygtekniker verkar du både självständigt och i samarbete med andra. Vanliga arbetsuppgifter inkluderar underhåll av flygfarkoster, struktur och kompositarbeten samt planering och beredning av underhåll

Internationella karriärmöjligheter
Utbildningen regleras av EU:s lagstiftning inom det europeiska luftfartsregelverket. Det innebär att du efter genomförd godkänd utbildning och praktik kan erhålla en certifiering som är godkänd i hela Europa. De teoretiska examinationerna genomförs av studenterna på en av regelverket avsatt tid och består av flervalsfrågor och i förekommande fall essäfrågor. Även praktiska examinationer genomförs.

Lokalisering
Vår skola heter Aviation Technical Training och vi har våra lokaler på Malmen strax utanför Linköping med närhet till både civil och militär luftfart.

Utbildningen
Vi utbildar flygtekniker i kategorierna B1.1, B1.3 och B1.4 vilket betyder flygplan med gasturbinmotorer och helikoptrar med gasturbin respektive kolvmotorer. Du väljer din huvudkategori med tillhörande teori och praktik och får samtidigt möjlighet att genomföra teoretiska prov i den andra kategorin vilket sammantaget ger dig de bästa möjligheterna att erhålla utbildningsbevis i samtliga kategorier.

Valet av kategori gör du efter kursstart och vi kommer hjälpa dig med all nödvändig information inför valet.

Utbildningen består av tre delar: teoriundervisning, intern praktik och lärande i arbete (LIA). Utöver detta tillkommer ett examensarbete.

Ansökan är stängd.

Nästa start: Hösten 2025

Studietakt: Heltid

Utbildningsort: Platsbunden i Linköping

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg eller över i kurserna:

• Engelska 6/B, 100 poäng
• Matematik 2/B, 100 poäng
• Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
• Fysik A/1a eller Naturkunskap 1a
• eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Kontakt

Henrik Lilliesköld
0722-400890
henrik.lillieskold@utb.linkoping.se

Webbplats:
www.linkoping.se

www.facebook.com/AviationTechnicalTraining

Adress:
Nobymalmsvägen 1, LinköpingUtbildningen bedrivs i samarbete med Linköpings kommun och Aviation Technical Training

ImageImage
Image
 

Flygtekniker

2 år, 420 Yh-poäng

Startdatum: Augusti 2020

Studieort: Linköping

Image

Att vara flygtekniker handlar i grunden om att skapa trygghet för andra människor. Flygtekniker arbetar i underhållsorganisationer och utför bland annat reparationer och tillsyn på flygfarkoster.


Som flygtekniker har du ett stort ansvar och många personer litar på att ditt arbete utförs korrekt, kraven på säkerhet och kvalitet är höga. Att kunna inhämta information ur manualer och tillgodogöra sig ny teknik både på svenska och engelska är något yrkesrollen kräver. En flygtekniker verkar både självständigt och i samarbete med andra. Vanliga arbetsuppgifter är: underhåll av flygfarkoster, struktur och kompositarbeten, planering och beredning av underhåll.


Utbildningen regleras delvis av EU:s lagstiftning inom det europeiska regelverket del-147. Det innebär att du efter genomförd godkänd utbildning och mellan två och fem års praktik kan erhålla en PART-certifiering som är godkänd i hela Europa


De teoretiska examinationerna genomförs av studenterna på en av regelverket avsatt tid och består av flervalsfrågor och i förekommande fall essäfrågor, även praktiska examinationer genomförs.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg eller över i kurserna:

• Engelska 6/B, 100 poäng
• Matematik 2/B, 100 poäng
• Svenska 2/B eller Svenska som
andraspråk 2, 100 poäng
• Fysik A/1a eller Naturkunskap 1a

eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser eller
arbetslivserfarenhet.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 14 juni 2020.

Kontaktperson

Henrik Lilliesköld
0722-400890
henrik.lillieskold@linkoping.se

Webbplats:
www.linkoping.se
www.facebook.com/AviationTechnicalTraining

Adress:
Nobymalmsvägen 1, Linköping

Image

Utbildningen genomförs tillsammans med
Aviation Technical Training, Linköpings kommun.

ImageImage