FÖRDJUPAD BYGGLEDNING

85 Yh-poäng, DISTANS 100%

Startdatum: 31 AUGUSTI 2020

Slutdatum: 25 december 2020

Studieort: NORRKÖPING

 

Vill du ta ett steg till i din karriär inom samhällsbyggnadssektorn?

Stora investeringar väntar inom olika infrastrukturprojekt och kompetensförsörjningen inom mark och anläggning är ett problem.
Utbildningen bygger vidare på din befintliga kompetens och kurserna under utbildningen ger dig konkreta kunskaper, färdigheter och
kompetenser att tillämpa i ett arbetslag och när du kommunicerar med olika aktörer i ett projekt. De olika kurserna i utbildningen är direkt tillämpbara i roller som bygg-, projekt- och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen och även inom samhällsbyggnads-branschen generellt.

Du läser 1 sept – 25 dec, fm tisdagar-torsdagar och kurserna som ingår är

  • Arbetsledning och arbetsrätt,
  • Hållbart och cirkulärt byggande,
  • Mark- och anläggningsteknik,
  • Markexploatering och samhällsbyggnadsprocessen
  • Praktisk entreprenadjuridik – fördjupning

Behörighet och särskilda förkunskaper

Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskola krävs 24 månaders erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn, alternativt en
yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen inom samhällsbyggnadsområdet, eller kunskaper och erfarenheter som kan bedömas motsvara detta.

 

Mer information:

Ansökan är stängd.

Kontaktperson

Alma Osmanovic
alma.osmanovic@esbs.se

Webbplats:
www.esbs.se

Utbildningen genomförs tillsammans med:

Image

Affärslogistik

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2020

Studieort: Norrköping

Image

Är du bra på att planera, genomföra och effektivisera?
Då är Affärslogistik en utbildning för dig! Logistik innebär att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt och på så sätt öka företagens konkurrenskraft. Behovet av skickliga logistiker blir allt större, bl a inom branscher som industri, handel, sjukvård, transport och bygg.

Logistik är läran om effektiva flöden. Det kan handla både om fysiska flöden, såväl som informations- och ekonomiska flöden. Inom logistiken organiserar och kontrollerar man flöden från råvara till slutkonsument.

Logistikverksamheten är den funktion som kanske mest påverkar den totala lönsamheten i ett företag. Företagen upplever en ständigt ökande konkurrenssituation med ökade krav på effektivitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Ska svenska företag kunna konkurrera på en internationell marknad, krävs effektiv logistik.

Logistikens betydelse för organisationen sprids till allt fler branscher - därför behövs skickliga logistiker.

Efter utbildningen kan du bl a arbeta som produktionsplanerare, logistikkoordinator eller logistikutvecklare.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

• Matematik 2, 100p
• Engelska 6, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 14 juni 2020.

Kontaktperson

Emma Wahlström
Logistikprogrammet, Norrköpings kommun
011-15 39 40
emma.wahlstrom@norrkoping.se

Webbplats:
logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 26, Norrköping

Våra studerande berättar:

Image Image

Utbildningen genomförs tillsammans med Norrköpings kommun.