Mätningstekniker

2 år, 415 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2021

Studieort: Norrköping

 
Image

Som mätningstekniker har du en viktig och ansvarsfull roll i byggprocessen. Du utför mätningar i många olika sammanhang. Inmätning, utsättning, terrängmodeller vid byggnation av broar, vägar och andra mark- och anläggningsjobb.

Mätningsteknikern använder tekniska instrument såsom totalstation och GPS och man mäter både optiskt och med hjälp av satelliter. Arbetet är varierande och mycket självständigt och kräver förstås
noggrannhet så att saker och ting blir rätt placerat. Arbetet är självständigt och det ställer krav på kommunikativ förmåga. I arbetet ingår det att sammanställa, analysera och presentera information.

I utbildningen ingår 24 veckors praktik. Du har salsföreläsningar ca 2,5 dagar i veckan. Resten av tiden studerar du på egen hand och jobbar bl a med grupp- och inlämningsuppgifter.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamens eller motsvarande.

Särskild behörighet: Krävs ingen särskild behörighet.

Reell kompetens: Du kan alltid söka en utbildning även om du saknar behörighet. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Utbildningen bedrivs i samarbete med East Sweden Business School.

Image

Mer information:

Ansökan är stängd.

Kontaktperson

Mats Hedström
East Sweden Business School
011- 12 12 03
mats.hedstrom@esbs.se

Webbplats:
www.esbs.se

Adress:
Tullhusgatan 11, Norrköping

Våra studerande berättar:

ImageImage

mätningstekniker

2 år, 415 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2020

Studieort: Norrköping

Image

Som mätningstekniker har du en viktig och ansvarsfull roll i byggprocessen. Du utför mätningar i många olika sammanhang. Inmätning, utsättning, terrängmodeller vid byggnation av broar, vägar och andra mark- och anläggningsjobb.

Mätningsteknikern använder tekniska instrument såsom totalstation och GPS och man mäter både optiskt och med hjälp av satelliter. Arbetet är varierande och mycket självständigt och kräver förstås noggrannhet så att saker och ting blir rätt placerat. Arbetet är självständigt och det ställer krav på kommunikativ förmåga. I arbetet ingår det att sammanställa, analysera och presentera information.

I utbildningen ingår 24 veckors praktik. Du har salsföreläsningar ca 2,5 dagar i veckan. Resten av tiden studerar du på egen hand och jobbar bl a med grupp- och inlämningsuppgifter.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamens eller motsvarande.

Särskild behörighet: Krävs ingen särskild behörighet.

Reell kompetens: Du kan alltid söka en utbildning även om du saknar behörighet. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 14 juni 2020.

Kontaktperson

Mats Hedström
East Sweden Business School
011- 12 12 03
mats.hedstrom@esbs.se

Webbplats:
www.esbs.se

Adress:
Tullhusgatan 11, Norrköping

Våra studerande berättar:

ImageImage

Utbildningen bedrivs i samarbete med East Sweden Business School.

Image