Hållbar arbetsledning och cirkulärt byggande

45 Yh-poäng, DISTANS halvfart

Startdatum: februari 2022

Slutdatum: juni 2022

Image

Behörighet och särskilda förkunskaper

Vill du ta ett steg till i din karriär? Hållbarhet diskuteras flitigt. Mycket handlar om nya produkter, metoder och processer – men vi behöver också tillämpa ett ledarskap som stimulerar och möjliggör hållbara lösningar.

Utbildningen kommer att ge kompetenser för att leda ett arbetslag, kommunicera med olika aktörer i ett projekt och hantera olika personalfrågor. När vi nu i snabb takt digitaliserar och industrialiserar byggprocessen, jagar olika sätt att minska CO2-utsläpp, tillämpar nya samverkansupplägg, och står på tröskeln till robotisering och användning av AI, är det av största vikt att chefer och andra ledare avsätter tid för reflektion. Möjligheterna är stora, men det krävs ett helhetsperspektiv. För att bli en bra ledare för framtidens samhällsbyggnad behöver man ha en bred bakgrund. Det krävs en omfattande kompetensutveckling mot uthålligt byggande, miljö och social hållbarhet.

Kurser som ingår:

• Arbetsledning och arbetsrätt, 25 YH-poäng

• Hållbart och cirkulärt byggande, 20 YH-poäng

Du har föreläsningar via nätet på Teams (live eller inspelat) och när du läser hos oss får du som studerande ett officepaket att installera på din egna dator (där bl a Teams ingår). Du har föreläsningar ca 6 timmar i veckan. Utbildningen startar i februari och avslutas i juni 2022.

Investera i en termin för att utvecklas vidare i din karriär.

Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskola krävs:

För inom samhällsbyggnad, relevant eftergymnasial utbildning motsvarande två års heltidsstudier med godkända betyg

eller

Inom samhällsbyggnadssektorn som tjänsteman relevant arbetsledning, funktionsansvar eller motsvarande.

Mer information:

Ansökan öppen för sen anmälan.

Ordinarie ansökan har stängt, men vi tar emot sen anmälan. Det innebär att vi efter ordinarie antagning i mån av plats beaktar sena ansökningar i turordning. För att din ansökan ska kunna beaktas måste den vara komplett med alla handlingar som du vill åberopa för behörighet, t.ex. kopia av dina originalbetyg och annan dokumentation. Om du saknar något betyg som krävs för behörighet och söker på reell kompetens är det viktigt att dokumentation som styrker din reella kompetens finns med i din ansökan innan du skickar in den.

Kontaktperson

Alma Osmanovic
011-12 12 03
alma.osmanovic@esbs.se

Webbplats:
www.esbs.se

Utbildningen genomförs tillsammans med:

Image

Affärslogistik

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2020

Studieort: Norrköping

Image

Är du bra på att planera, genomföra och effektivisera?
Då är Affärslogistik en utbildning för dig! Logistik innebär att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt och på så sätt öka företagens konkurrenskraft. Behovet av skickliga logistiker blir allt större, bl a inom branscher som industri, handel, sjukvård, transport och bygg.

Logistik är läran om effektiva flöden. Det kan handla både om fysiska flöden, såväl som informations- och ekonomiska flöden. Inom logistiken organiserar och kontrollerar man flöden från råvara till slutkonsument.

Logistikverksamheten är den funktion som kanske mest påverkar den totala lönsamheten i ett företag. Företagen upplever en ständigt ökande konkurrenssituation med ökade krav på effektivitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Ska svenska företag kunna konkurrera på en internationell marknad, krävs effektiv logistik.

Logistikens betydelse för organisationen sprids till allt fler branscher - därför behövs skickliga logistiker.

Efter utbildningen kan du bl a arbeta som produktionsplanerare, logistikkoordinator eller logistikutvecklare.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

• Matematik 2, 100p
• Engelska 6, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 14 juni 2020.

Kontaktperson

Emma Wahlström
Logistikprogrammet, Norrköpings kommun
011-15 39 40
emma.wahlstrom@norrkoping.se

Webbplats:
logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 26, Norrköping

Våra studerande berättar:

ImageImage

Utbildningen genomförs tillsammans med Norrköpings kommun.

ImageImage