HÅLLBARA TRANSPORTER

45 YH-Poäng, Halvfart distans

Image
Vill du vidareutvecklas inom din yrkesroll och spetsa din kompetens inom hållbara transporter? Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen är flexibel och genomförs på distans, på halvtid, för att underlätta för yrkesverksamma att delta. Under en kort studietid bygger du på dina tidigare kunskaper och yrkeserfarenhet.

Efter utbildningen kommer du att ha kompetenser att

  • Ingå i en ledningsfunktion inom transport, spedition och lager som arbetar med hållbar utveckling
  • Kunna anta ett hållbarhetsperspektiv vid upphandling och inköp av tjänster som berör transport, spedition och lager
  • Stärka verksamhetens konkurrenskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Du får kunskaper om/i godstransportsystemet och dess aktörer; hur branschen transporter, spedition och lager kan bidra till att uppfylla Agenda 2030-målen; godstransporters miljöpåverkan; bränsle- och lastbilstyper; investeringskalkyler; transporteffektivitet; aktuellt regelverk vad gäller transporter, arbetsmiljö och arbetsrätt; säkerhetsaspekter inom transport och lager; marknadsföring och ”nudging”.

Efter utbildning har du färdigheter i att utforma mål, handlingsplaner och indikatorer med tillhörande uppföljning som utgår från relevanta delar i Agenda 2030; göra analyser och kalkyler kopplat till investeringsbeslut; genomföra riskbedömningar och vidta förebyggande åtgärder vad gäller kris- och nödlägessituationer; arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och skapa en hälsosam arbetsplats

Utbildningen är CSN-berättigad. Har du dessutom kanske rätt till det nya omställningsstudiestödet? Läs mer här: Omställningsstudiestöd, CSN.
Har du frågor om studiestöd kontakta CSN.

Nästa start: Preliminärt start hösten 2024.
Myndigheten för yrkeshögskolan informerar om beviljande 23 maj 2024.

Studietakt: Halvfart

Utbildningsort: Distans, 1 helkväll i veckan.

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola krävs följande förkunskapskrav till denna utbildning:

Yrkeserfarenhet minst 1 år på heltid inom logistik-, inköps- eller transportsektorn med någon form av administrativ, planerande eller arbetsledande tjänst.

Eller

Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom transportlogistik, affärslogistik, logistik, supply chain, inköp och upphandling eller annat område som bedöms relevant.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

KONTAKT

Carolyn Belgrave Rappestad
Logistikprogrammet, Norrköpings kommun
011-15 79 22
carolyn.belgraverappestad@norrkoping.se

Webbplats:
logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 26, NorrköpingUtbildningen genomförs tillsammans med:

ImageImageImage