Integritetspolicy


Östsvenska Yrkeshögskolan värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi samlar in och sparar dina personuppgifter. 

Vilka personuppgifter hanterar Östsvenska Yrkeshögskolan?

Östsvenska Yrkeshögskolan hanterar personuppgifter om anställda, sökande, studerande, utförare och kontakter inom näringslivet.

Med vilket rättsligt stöd behandlar Östsvenska Yrkeshögskolan personuppgifter?

  • Gällande uppgifter som krävs för anordnande och bedrivande av utbildning inom yrkeshögskolan används 6.1.e (Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning). Vi informerar självklart ändå om behandling/lagring till berörda parter.
  • All information som hanteras i enlighet med svensk/EU-lag för att uppfylla en rättslig förpliktelse hanteras med stöd av 6.1.c (Rättslig förpliktelse).
  • Gällande uppgifter som används i marknadsföringssyfte eller informationssyfte som inte härrör till anordnande och bedrivande av utbildning inom yrkeshögskolan används framför allt 6.1.a (Samtycke).
  • Uppgifter som krävs för att kunna fullgöra avtal, till exempel anställningsavtal eller konsultavtal hanteras i enlighet med 6.1.b (Avtal med den registrerade).
  • Intresseavvägning enligt 6.1.f används inför insamlande av samtycke.

Mycket lite av Östsvenska Yrkeshögskolans hantering av personuppgifter baseras enbart på samtycke, då uppgifterna i första hand behandlas som ett led i myndighetsutövning. Dock informerar vi om hantering av personuppgifter när behandling/lagring av dessa påbörjas och också information om hur du går tillväga för att begära radering/rättning.

Personuppgifter som samlas in kan vara följande:

Person- och kontaktinformation, som personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betyg/intyg/meriter, namn på företag, befattning/titel om du representerar ett företag.

Mail som skickas till Östsvenska Yrkeshögskolan kan komma att sparas om detta bedöms behövas för att vi ska kunna utföra vårt myndighetsutövande och bedriva vår verksamhet. Östsvenska Yrkeshögskolan behandlar personuppgifter i mail i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur kan jag ta del av den data som lagrats om mig och begära eventuell rättning/radering?

Personuppgiftsrelaterade ärenden skickas till info@osyh.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:
Östsvenska Yrkeshögskolan AB 556801-0150, Drottninggatan 50 591 27 Motala

Integritetspolicy


Östsvenska Yrkeshögskolan värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi samlar in och sparar dina personuppgifter. 

Vilka personuppgifter hanterar Östsvenska Yrkeshögskolan?

Östsvenska Yrkeshögskolan hanterar personuppgifter om anställda, sökande, studerande, utförare och kontakter inom näringslivet.

Med vilket rättsligt stöd behandlar Östsvenska Yrkeshögskolan personuppgifter?

  • Gällande uppgifter som krävs för anordnande och bedrivande av utbildning inom yrkeshögskolan används 6.1.e (Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning). Vi informerar självklart ändå om behandling/lagring till berörda parter.
  • All information som hanteras i enlighet med svensk/EU-lag för att uppfylla en rättslig förpliktelse hanteras med stöd av 6.1.c (Rättslig förpliktelse).
  • Gällande uppgifter som används i marknadsföringssyfte eller informationssyfte som inte härrör till anordnande och bedrivande av utbildning inom yrkeshögskolan används framför allt 6.1.a (Samtycke).
  • Uppgifter som krävs för att kunna fullgöra avtal, till exempel anställningsavtal eller konsultavtal hanteras i enlighet med 6.1.b (Avtal med den registrerade).
  • Intresseavvägning enligt 6.1.f används inför insamlande av samtycke.

Mycket lite av Östsvenska Yrkeshögskolans hantering av personuppgifter baseras enbart på samtycke, då uppgifterna i första hand behandlas som ett led i myndighetsutövning. Dock ger vi klar information om hur vi kommer att hantera alla personuppgifter när behandling/lagring av dessa påbörjas och också information om hur du går tillväga för att begära radering/rättning.

Personuppgifter som samlas in kan vara följande:

Person- och kontaktinformation, som personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betyg/intyg/meriter, namn på företag, befattning/titel om du representerar ett företag.

Mail som skickas till Östsvenska Yrkeshögskolan kan komma att sparas om detta bedöms behövas för att vi ska kunna utföra vårt myndighetsutövande och bedriva vår verksamhet. Östsvenska Yrkeshögskolan behandlar personuppgifter i mail i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur kan jag ta del av den data som lagrats om mig och begära eventuell rättning/radering?

Personuppgiftsrelaterade ärenden skickas till info@osyh.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:
Östsvenska Yrkeshögskolan AB 556801-0150, Drottninggatan 50 591 27 Motala