Kurser

Våra kurser inom yrkeshögskolan

Du söker en kurs hos oss genom vårt ansökningssystem. Där kan du fylla i alla dina kontaktuppgifter, bifoga alla betygskopior och andra viktiga bilagor och skicka in det till oss.

Kurser

Kurser är kortare YH-utbildningar som passar dig som redan är yrkesverksam och vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning.

Kurser är upp till 99 YH-poäng, vilket motsvarar ett halvårs studier på heltid. Många går på distans och/eller deltid så att du kan arbeta samtidigt som du studerar.

Kurserna är CSN-berättigade, kostnadsfria och erbjuds oftast på distans för att möjliggöra ny eller fördjupad kunskap som svarar mot det behov som finns i arbetslivet, med andra ord finns det ett kompetens- eller rekryteringsbehov i samtliga branscher där kurser erbjuds. De riktar sig till dig som vill förnya din kompetens eller för dig som vill utvecklas i redan befintlig roll.

För dessa kurser krävs yrkeserfarenhet inom den specifika branschen samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Mer information finns under respektive kurs.

Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård

Hållbara transporter

45 YH-poäng
Halvfart, Distans

Läs mer
Sakkunnig inom tull

Sakkunnig inom tull

50 YH-poäng
Halvfart, Distans

Läs mer