Kurser

Våra kurser på tom plats

Kurs på tom plats

Detta är en perfekt möjlighet för dig att få den kompetens som du behöver. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma. Du läser kursen/kurserna tillsammans med de som läser hela utbildningen.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Reglerna för antagning och studieupplägg (distans eller platsbunden) är detsamma som för den ordinarie utbildningen.

För tillfället finns det
ej någon
kurs på tom plats