KURSER

Våra kurser inom yrkeshögskolan

Kurser är kortare YH-utbildningar som passar dig som redan är yrkesverksam och vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning.

Kurs inom yrkeshögskolan

Kurser är kortare YH-utbildningar som passar dig som redan är yrkesverksam och vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning.

Kurser är upp till 99 YH-poäng, vilket motsvarar ett halvårs studier på heltid. Många går på distans och/eller deltid så att du kan arbeta samtidigt som du studerar.

Kurserna är CSN-berättigade, kostnadsfria och erbjuds oftast på distans för att möjliggöra ny eller fördjupad kunskap som svarar mot det behov som finns i arbetslivet, med andra ord finns det ett kompetens- eller rekryteringsbehov i samtliga branscher där kurser erbjuds. De riktar sig till dig som vill förnya din kompetens eller för dig som vill utvecklas i redan befintlig roll.

För dessa kurser krävs yrkeserfarenhet inom den specifika branschen samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Mer information finns under respektive kurs.

Kurs på tom plats

Detta är en perfekt möjlighet för dig att få den kompetens som du behöver. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma. Du läser kursen/kurserna tillsammans med de som läser hela utbildningen.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Reglerna för antagning och studieupplägg (distans eller platsbunden) är detsamma som för den ordinarie utbildningen.

Välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.
Här finns våra kurser på tom plats
Image