Kvalificerat inköp och upphandling

2 år, 400 Yh-poäng

Image
Har du en dröm om att bli upphandlare eller inköpare? Vill du satsa på ett spännande framtidsyrke? Då är detta utbildningen för dig!

Både inköparen och upphandlaren har viktiga roller i organisationen. Du förväntas ha en bred kompetens i allt från ekonomi, produktkännedom, logistik, affärsjuridik, konkurrensregler, offentlig upphandling till inköpsteknik.

God kommunikations- och förhandlingsförmåga, goda språkkunskaper med fokus på yrkesområdet samt goda IT-kunskaper är centrala förmågor för inköparen och upphandlaren.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som inköpare inom den privata sektorn eller upphandlare inom den offentliga. Som inköpare har du ofta en viktig roll inom olika projekt.

Roller du kan komma att ha är:

  • Anbudsgivare mot offentlig sektor
  • Konsult
  • Inköpare privat sektor
  • Inköpsansvarig
  • Upphandlare
  • Upphandlingsassistent

Ansökan är öppen för Sen anmälan.

Ordinarie ansökan har stängt, men vi tar emot sen anmälan. Det innebär att vi efter ordinarie antagning i mån av plats beaktar sena ansökningar i turordning. För att din ansökan ska kunna beaktas måste den vara komplett med alla handlingar som du vill åberopa för behörighet, t.ex. kopia av dina originalbetyg och annan dokumentation. Om du saknar något betyg som krävs för behörighet och söker på reell kompetens är det viktigt att dokumentation som styrker din reella kompetens finns med i din ansökan innan du skickar in den.

Nästa start: Augusti 2023

Studietakt: Heltid

Utbildningsort: Platsbunden i Norrköping

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

• Matematik 2
• Engelska 6
• Svenska 2 (alt Svenska som andraspråk 2)
• eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

KONTAKT
Anna Bergqvist

011-15 39 40
anna.bergqvist2@norrkoping.se

Webbplats:
logistikprogrammet.orgTidigare studerande berättar:

Image

Utbildningen bedrivs i samarbete med Logistikprogrammet, Norrköpings kommun.

ImageImageImage