Kvalificerat inköp och upphandling

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2022

Studieort: Norrköping

 
Image

Har du en dröm om att bli upphandlare eller inköpare? Vill du satsa på ett spännande framtidsyrke? Då är detta utbildningen för dig!

Både inköparen och upphandlaren har viktiga roller i organisationen. Du förväntas ha en bred kompetens i allt från ekonomi, produktkännedom, logistik, affärsjuridik, konkurrensregler, offentlig upphandling till inköpsteknik.

God kommunikations- och förhandlingsförmåga, goda språkkunskaper med fokus på yrkesområdet samt goda IT-kunskaper är centrala förmågor för inköparen och upphandlaren.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som inköpare inom den privata sektorn eller upphandlare inom den offentliga. Som inköpare har du ofta en viktig roll inom olika projekt. 

Roller du kan komma att ha är:

  • Anbudsgivare mot offentlig sektor
  • Konsult
  • Inköpare privat sektor
  • Inköpsansvarig
  • Upphandlare
  • Upphandlingsassistent

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola  ska du ha godkänt betyg i:

• Matematik 2
• Engelska 6
• Svenska 2 (alt Svenska som andraspråk 2)
• eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Reell kompetens:
Du kan alltid söka en utbildning även om du saknar behörighet. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Utbildningen bedrivs tillsammans med Norrköpings kommun och Logistikprogrammet

Mer information:

Ansökan är stängd.

Kontaktperson

Anna Bergqvist
011-15 39 40
anna.bergqvist2@norrkoping.se

Webbplats:
logistikprogrammet.org

Våra studerande berättar:

ImageImage
Image
Image
 
 

Kvalificerat inköp upphandling

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2020

Studieort: Norrköping

Image
Har du en dröm om att bli inköpare? Vill du satsa på ett spännande framtidsyrke? Då är detta utbildningen för dig!

Under senare år har Inköparen fått en mycket betydande roll! Konkurrensen på marknaden gör att företagen har behov av att arbeta i dynamiska och värdeskapande nätverk. Det gör att de satsar på professionella inköpare. Även den offentliga sidan har hamnat i fokus. Här ställs idag nya och mycket höga krav på yrkesrollen Upphandlare!

Inköpsfunktionens roll och betydelse har förändrats kraftigt och den strategiska betydelsen har uppvärderats, både inom offentlig och privat sektor. Dagens mycket hårda globala konkurrens skapar ett behov av att arbeta i nätverk med andra företag och organisationer, där inköp är en mycket viktig del av flöden genom en verksamhet. Inköparen måste ha en bred kompetens i allt från ekonomi, produktkännedom, logistik, affärsjuridik, konkurrensregler, offentlig upphandling och inköpsteknik. Djup kunskap i och förmåga att kommunicera, förhandla och goda språkkunskaper med fokus på yrkesområdet är andra viktiga egenskaper liksom goda IT-kunskaper.

Efter utbildningen kan du arbeta som inköpare inom den privata sektorn eller upphandlare inom den offentliga!

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola  ska du ha godkänt betyg i:

• Matematik 2
• Engelska 6
• Svenska 2 (alt Svenska som andraspråk 2)
• eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Reell kompetens:
Du kan alltid söka en utbildning även om du saknar behörighet. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 14 juni 2020.

Kontaktperson

Emma Wahlström
Logistikprogrammet, Norrköpings kommun
011-15 39 40
emma.wahlstrom@norrkoping.se

Webbplats:
logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 26, Norrköping

Våra studerande berättar:

ImageImage

Utbildningen genomförs tillsammans med Norrköpings kommun.

ImageImage