Lokförare

1 år, 220 Yh-poäng

Studieort: Hässleholm, Mjölby, Stockholm & Sundsvall

 
Image

Som lokförare kommer du att köra stora och tunga fordon i hög hastighet, lastade med tungt gods och många människor. Det ställer höga krav på säkerhetsmedvetande, koncentrationsförmåga och stresstålighet. Även om du är ensam långa stunder i förarhytten måste du vara fokuserad. Det kan inträffa oväntade situationer, som du måste kunna hantera med precision och bibehållet lugn. För att veta om du är lämplig som lokförare får du genomgå en yrkespsykologisk bedömning och en lagstadgad hälsoundersökning, i samband med din ansökan till utbildningen.

Det är också viktigt att ha servicekänsla, både när det gäller att transportera passagerare och företagsgods.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det råder brist på utbildade lokförare i landet. Under de närmaste åren kommer ett stort antal lokförare att gå i pension, samtidigt som både persontrafik och godstransporter på järnväg förväntas öka.

Det bästa med jobbet

Många uppskattar att utbildningen snabbt leder till ett intressant jobb med bra lön och utvecklingsmöjligheter. Varierade arbetstider, tydliga ramar för arbetsuppgifterna och att få se olika delar av Sverige upplevs som positivt. Som lokförare har du en viktig funktion i samhället.

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper.

1. Du ska vara lägst 19 år (någon övre åldersgräns finns inte)

2. Du ska uppfylla den särskilda behörighet som Transportstyrelsen ställer: Du ska ha lägst betyget 3/G/E från gymnasium eller motsvarande i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1

Krav är också att sökande till lokförarutbildningar ska genomgå urvalstester enligt Transportstyrelsens krav på innehåll och nivåer och klara de medicinska kraven för lokförare som Transportstyrelsen ställer.

Utbildningen utförs tillsammans med Protrain

Image

Kontaktperson

Daniel Ståhl
Utbildningsledare, ProTrain
076-007 48 66
daniel.stahl@protrain.se

Webbplats:
Lokforarskolan.se

Våra studerande berättar:

Image Image

Lokförare

1 år, 220 Yh-poäng

Studieort: Hässleholm, Mjölby, Stockholm & Sundsvall

Image
Ett fartfyllt, självständigt och ansvarsfullt jobb väntar dig. Efter avslutad YH-utbildning är du rustad att gå direkt till en anställning hos ett järnvägsföretag.

För Hässleholm, Stockholm och Sundsvall gäller att vi öppnar för ansökningar under våren 2018, för kursstart sommar/höst, exakta datum meddelas i samband med ansökan.

Vad krävs av en lokförare?

Som lokförare kommer du att köra stora och tunga fordon i hög hastighet, lastade med tungt gods och många människor. Det ställer höga krav på säkerhetsmedvetande, koncentrationsförmåga och stresstålighet. Även om du är ensam långa stunder i förarhytten måste du vara fokuserad. Det kan inträffa oväntade situationer, som du måste kunna hantera med precision och bibehållet lugn. För att veta om du är lämplig som lokförare får du genomgå en yrkespsykologisk bedömning och en lagstadgad hälsoundersökning, i samband med din ansökan till utbildningen.
Det är också viktigt att ha servicekänsla, både när det gäller att transportera passagerare och företagsgods.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det råder brist på utbildade lokförare i landet. Under de närmaste åren kommer ett stort antal lokförare att gå i pension, samtidigt som både persontrafik och godstransporter på järnväg förväntas öka.

Det bästa med jobbet

Många uppskattar att utbildningen snabbt leder till ett intressant jobb med bra lön och utvecklingsmöjligheter. Varierade arbetstider, tydliga ramar för arbetsuppgifterna och att få se olika delar av Sverige upplevs som positivt. Som lokförare har du en viktig funktion i samhället.

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper.

• Du ska vara lägst 19 år (någon övre åldersgräns finns inte)

• Transportstyrelsen ställer krav på godkänt betyg i kurserna:
- Svenska A/1 eller Svenska som andraspråk A/1
- Engelska A/5
- Matematik A/1
- eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser.


• Samt genom tester kunna visa att man uppfyller Transportstyrelsens krav på:
- Yrkespsykologiskt test
- Fysiskt och medicinskt test

Kontaktperson

Daniel Ståhl
Utbildningsledare, ProTrain
076-007 48 66
daniel.stahl@protrain.se

Webbplats:
Lokforarskolan.se

Våra studerande berättar:

Image Image

Utbildningen utförs tillsammans med Protrain

Image