Management inom besöksnäringen

1,5 ÅR, 300 YH-POÄNG

STARTDATUM: 26 AUGUSTI 2019

STUDIEORT: SÖDERKÖPING

 
Management inom besöksnäringen

Vill du vara en del av den växande hotell/besöksnäringen?
Utbildningen ”Management inom besöksnäringen” ger dig kunskap och verktyg som gör dig attraktiv för framtida jobb inom den snabbt expanderande besöksnäringen.

Behovet av utbildad och kompetent personal är stort. Efter utbildningen har du förutsättningar att få ledande befattningar inom tex hotell, turistbyrå, kongresscenter, eventbyrå, olika upplevelseföretag mm. Möjliga yrkesroller kan vara receptions-, konferens-, boknings- eller hotellchef, teamleader, destinationsutvecklare, turistinformatör och mycket mer. Besöksnäringen är framtidens bransch!

Turistakademin vid Nyströmska skolan har lång erfarenhet av att bedriva turismutbildning och har genom detta ett stort nätverk och ett gott samarbete med många hotell och företag inom besöksnäringen, både inom regionen och i landet i övrigt.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörig för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:
• Svenska B/2
• Engelska B/6
• eller motsvarande kunskaper.

Om du saknar betyg eller intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka om fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Utbildningen genomförs i samarbete med:

Mer information:

Ansökan är stängd.

Kontaktperson

Pernilla Tunesson
0121-184 58
pernilla.tunesson@soderkoping.se

Webbplats:
Nyströmska skolan

Adress:
Östra Rydsvägen 8, Söderköping

Image
Image
 
 

Management inom besöksnäringen

1,5 år, 300 Yh-poäng

Startdatum: 26 Augusti 2019

Studieort: Söderköping

 
Image

Vill du vara en del av den växande hotell/besöksnäringen?
Utbildningen ”Management inom besöksnäringen” ger dig kunskap och verktyg som gör dig attraktiv för framtida jobb inom den snabbt expanderande besöksnäringen.

Behovet av utbildad och kompetent personal är stort. Efter utbildningen har du förutsättningar att få ledande befattningar inom tex hotell, turistbyrå, kongresscenter, eventbyrå, olika upplevelseföretag mm. Möjliga yrkesroller kan vara receptions-, konferens-, boknings- eller hotellchef, teamleader, destinationsutvecklare, turistinformatör och mycket mer. Besöksnäringen är framtidens bransch!

Turistakademin vid Nyströmska skolan har lång erfarenhet av att bedriva turismutbildning och har genom detta ett stort nätverk och ett gott samarbete med många hotell och företag inom besöksnäringen, både inom regionen och i landet i övrigt.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörig för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:
• Svenska B/2
• Engelska B/6
• eller motsvarande kunskaper.

Om du saknar betyg eller intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka om fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Ansökan är stängd.

Kontaktperson

Pernilla Tunesson
0121-184 58
pernilla.tunesson@soderkoping.se

Webbplats:
Nyströmska skolan

Adress:
Östra Rydsvägen 8, Söderköping

Image

Utbildningen genomförs i samarbete med: