Image

Omtyckt utbildning i växande bransch

Management inom besöksnäringen
1,5 år, 300 Yh-poäng
Söderköping

Besöksnäringen är en bransch som bara växer och växer. Hotelldirektören Anne-Lie Boman är tacksam över att yrkeshögskoleutbildningen i Söderköping finns. Den ger henne både rekryteringsunderlag och en möjlighet att höja statusen i branschen.
Läs mer
Image

Bidrar till bättre vårdkvalitet

Specialistundersköterska inom anestesi- och operationssjukvård
2 år, 200 Yh-poäng, halvfart distans
Linköping

Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att vården blir mer kunskapsintensiv och specialiserad. ”Vi fick chans att starta en helt ny specialistutbildning för anestesi- och operationsundersköterskor”, säger Karin Björnström Karlsson på Universitetssjukhuset i Linköping.
Läs mer