Image

Omtyckt utbildning i växande bransch

Management inom besöksnäringen
1,5 år, 300 Yh-poäng
Söderköping

Besöksnäringen är en bransch som bara växer och växer. Hotelldirektören Anne-Lie Boman är tacksam över att yrkeshögskoleutbildningen i Söderköping finns. Den ger henne både rekryteringsunderlag och en möjlighet att höja statusen i branschen.
Läs mer
Image

Bidrar till bättre vårdkvalitet

Specialistundersköterska inom anestesi- och operationssjukvård
2 år, 200 Yh-poäng, halvfart distans
Linköping

Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att vården blir mer kunskapsintensiv och specialiserad. ”Vi fick chans att starta en helt ny specialistutbildning för anestesi- och operationsundersköterskor”, säger Karin Björnström Karlsson på Universitetssjukhuset i Linköping.
Läs mer
Image

Förser marknaden
med kompetenta byggledare

Byggledare
2 år, 410 Yh-poäng
Norrköping
”Att vi i näringslivet ges så pass stora möjligheter att påverka innehållet är viktigt för utbildningens kvalitet. Eftersom vi driver utbildningen i nära samverkan med Östsvenska Yrkeshögskolan utformar vi den för att passa de behov som finns på marknaden.” Det säger Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter i Linköping, som sitter med i ledningsgruppen för byggledarutbildningen.
Läs mer
Image

Win win för alla

Drifttekniker
2 år, 415 Yh-poäng
Norrköping
”Vi får bestämma vad utbildningen ska innehålla och skapar en egen rekryteringsbas. Ett perfekt upplägg, både för oss och studenterna”, säger Morgan Wännlund på Tekniska verken.
Läs mer