Nätverket Yh4.se

Yh4.se är ett unikt regionalt nätverk som samlar samtliga yrkeshögskoleutbildare i östgötaregionen inklusive bl. a. Tranås.

Arbetet i nätverket syftar till att gemensamt marknadsföra begreppet yrkeshögskola samt de yrkeshögskoleutbildningar som finns i regionen. Nätverket presenterar sina utbildningar på Yh4.se vilket gör utbudet av yrkeshögskola i regionen lätt tillgängligt för blivande studerande.

Genom att gå samman kan vi även agera starkare gentemot myndigheter och andra regioner. Nätverket samordnas av Östsvenska Yrkeshögskolan AB.

www.Yh4.se »

Image

Nätverket Yh4.se

Yh4.se är ett unikt regionalt nätverk som samlar samtliga yrkeshögskoleutbildare i östgötaregionen inklusive bl. a. Tranås.

Arbetet i nätverket syftar till att gemensamt marknadsföra begreppet yrkeshögskola samt de yrkeshögskoleutbildningar som finns i regionen. Nätverket presenterar sina utbildningar på Yh4.se vilket gör utbudet av yrkeshögskola i regionen lätt tillgängligt för blivande studerande.

Genom att gå samman kan vi även agera starkare gentemot myndigheter och andra regioner. Nätverket samordnas av Östsvenska Yrkeshögskolan AB.

www.Yh4.se »