Produktionstekniker med 3D-teknik

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum:

Studieort: Finspång

 
Image

3D-printing, eller Additiv Tillverkning (AM), innebär en revolution för den tillverkande industrin. Det du tänker kan du tillverka. Tiden mellan tanke och färdig detalj reduceras radikalt. Former och geometrier som idag är komplexa att tillverka kan enkelt printas. Material- och energiåtgång reduceras och miljöpåverkan kan minimeras. Design och produktion blir del av samma sammanhängande verksamhet. Vill du vara med och göra revolution? 

Den här utbildningen ger dig både en grund inom modern produktionsteknik men också en spets i 3D-design och 3D-printing. Arbetsmarknaden söker just nu med ljus och lykta efter din framtida kompetens. Efterfrågan väntas att få en exponentiell ökning.

Arbetssättet under utbildningen är detsamma som du möter i industrin och företagen står redo att matcha dig i den praktik (LIA) som också blir steget in till ett utvecklande jobb efter examen. Du arbetar i projekt där du genomför 

”Reverse Engineering” med hjälp av scanning, avancerade CAD-verktyg och Industriell 3D-printing eller skapar helt ny design med spännande och nytänkande geometrier. Under hela utbildningen bygger du kontakter med experter på Siemens, Saab, Amexci och andra avancerad föregångsföretag.

We’ve been using AM, additive manufacturing or “3D printing”, at Siemens in Finspång since 2009, and today it’s an integral part of our business. It’s fast, it’s flexible and it’s future friendly – AM is a key enabler for a carbon free energy landscape being the only production method available today for producing gas turbine components for fossil free fuels. I’m convinced that this educational program can help secure the future competencies needed within this field of expertise.

Hans Holmström vd för Siemens Industrial Turbomachinery AB

Finspång är ett centrum för 3D-teknik med Siemens och Curt Nicolin Gymnasiet som ledande inom Additiv tillverkning och utbildning på detta teknikområde. Haka på framtiden och ansök till denna teknikerutbildning. 

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörighet:
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Teknikprogrammet

  • Design 1, 100p
  • Datorteknik 1a, 100p
  • Industritekniska processer 1, 100p

--- Eller ---

Industritekniska programmet

  • Datorteknik 1a, 100p
  • Design 1, 100p
  • Industritekniska processer 2, 100p

--- Eller ---

Teoretiska kurser som finns på fler program

Fysik 1, 150p

Reell kompetens:
Du kan alltid söka en utbildning även om du saknar behörighet. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens

Utbildningen bedrivs i samarbete med Curt Nicolin Gymnasiet

Image

Mer information:

Kontaktperson

Anders Södergren, rektor
076-000 19 04
anders.sodergren@cng.se

Vincent Müller, informatör
076-000 19 02
vincent.muller@cng.se

Image