Produktionstekniker med 3d-teknik

1 år, 200 Yh-poäng

Image
3D-printing, eller Additiv Tillverkning (AM), innebär en revolution för den tillverkande industrin. Det du tänker kan du tillverka. Tiden mellan tanke och färdig detalj reduceras radikalt. Former och geometrier som idag är komplexa att tillverka kan enkelt printas. Material och energiåtgång reduceras och miljöpåverkan kan minimeras. Design och produktion blir del av samma sammanhängande verksamhet. Vill du vara med att göra revolution?

Utbildningen ”Produktionstekniker med 3D-teknik” ger dig både en bra grund inom modern produktionsteknik men också en spets i 3D-design och 3D-printing. Arbetsmarknaden söker just nu med ljus och lykta efter din framtida kompetens.

Arbetssättet under utbildningen är detsamma som du möter i industrin och företagen står redo att matcha dig i den praktik (LIA) som också blir steget in till ett utvecklande jobb efter examen. Du arbetar i projekt där du genomför ”Reverse Engineering” med hjälp av scanning, avancerade CAD-verktyg och Industriell 3D-printing eller skapar helt ny design med spännande och nytänkande geometrier. Under hela utbildningen bygger du kontakter med experter på Siemens, Saab, Amexci och andra avancerad föregångsföretag.

Finspång är ett centrum för 3D-teknik med Siemens Energy och Curt Nicolin Gymnasiet som ledande inom Additiv tillverkning och utbildning på detta teknikområde. Haka på framtiden och ansök till denna teknikerutbildning.

Studietakt: Heltid

Utbildningsort: Platsbunden i Finspång

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

• Cad 1
• Matematik 2 c
• Produktionskunskap 1
• Teknik 1

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

KONTAKT
Stefan Abrahamsson
076-000 19 12
stefan.abrahamsson@cng.se


Utbildningen bedrivs i samarbete med Curt Nicolin Gymnasiet

ImageImage

Lokförare

Lokförare

1 år, 220 Yh-poäng

Studieort: Hässleholm

Image

Ett fartfyllt, självständigt och ansvarsfullt jobb väntar dig. Efter avslutad YH-utbildning är du rustad att gå direkt till en anställning hos ett järnvägsföretag.

Ansökan till Hässleholm, Stockholm, Borlänge och Mjölby är öppen för kursstarter i höst och exakta datum meddelas i samband med ansökan.

Vad krävs av en lokförare?

Som lokförare kommer du att köra stora och tunga fordon i hög hastighet, lastade med tungt gods eller många människor. Det ställer höga krav på säkerhetsmedvetande, koncentrationsförmåga och stresstålighet. Även om du är ensam långa stunder i förarhytten måste du vara fokuserad. Det kan inträffa oväntade situationer, som du måste kunna hantera med precision och bibehållet lugn. För att veta om du är lämplig som lokförare får du genomgå en yrkespsykologisk bedömning och en lagstadgad hälsoundersökning, i samband med din ansökan till utbildningen.

Det är också viktigt att ha servicekänsla, både när det gäller att transportera passagerare och företagsgods.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det råder brist på utbildade lokförare i landet. Under de närmaste åren kommer ett stort antal lokförare att gå i pension, samtidigt som både persontrafik och godstransporter på järnväg förväntas öka.

Det bästa med jobbet?

Många uppskattar att utbildningen snabbt leder till ett intressant jobb med bra lön och utvecklingsmöjligheter. Varierade arbetstider, tydliga ramar för arbetsuppgifterna och att få se olika delar av Sverige upplevs som positivt. Som lokförare har du en viktig funktion i samhället.

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper.

1. Du ska vara lägst 19 år (någon övre åldersgräns finns inte)

2. Du ska uppfylla den särskilda behörighet som Transportstyrelsen ställer: Du ska ha lägst betyget 3/G/E från gymnasium eller motsvarande i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1

Krav är också att sökande till lokförarutbildningar ska genomgå urvalstester enligt Transportstyrelsens krav på innehåll och nivåer och klara de medicinska kraven för lokförare som Transportstyrelsen ställer.

Mer info:

Start: September 2020

Ansökan öppnar den 15 januari 2020 med sista ansökningsdag 15 maj 2020.

Kontaktperson

Kontaktperson

Karl-Johan Börjesson
ProTrain
076-044 18 79
kj.borjeson@protrain.se

Webbplats:
Lokforarskolan.se

Våra studerande berättar:

ImageImage

Utbildningen utförs tillsammans med Protrain

Image