En möjlighet att påverka

För att säkerställa att våra utbildningar motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du vara aktiv i både planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att sitta med i utbildningens ledningsgrupp, vara föreläsare och erbjuda praktikplats för LiA, Lärande i arbete.

Arbetslivet styr utbildningen

Varje Yh-utbildning styrs av en ledningsgrupp där majoriteten är företrädare för arbetslivet. I ledningsgruppen kan det även finnas representanter från det offentliga skolväsendet och högskolan. Dessutom finns det alltid minst en studeranderepresentant, som tillsammans med ledningsgruppen beslutar hur upplägget för undervisningen ska se ut. Gemensamt strävar de efter att säkerställa att utbildningen resulterar i eftertraktad arbetskraft. Att medverka i ledningsgruppen innebär även viktiga kontakter med andra arbetsgivare.

Praktik utgör en stor del av utbildningstiden

En viktig del av de studerandes utbildning är den stora del som består av LiA, lärande i arbete. LiA är ett arbetsplatsförlagt utbildningsmoment med yrkeskunnig handledning. Oftast är en fjärdedel av utbildningen LiA.

Den praktiska yrkesinriktningen förenas därigenom med de fördjupade teoretiska kunskaper utbildningen ger. Ett nära samarbete med branschen skapar dessutom kontakter inför framtiden för såväl studerande som arbetsgivare.

Kontakta oss på Östsvenska Yrkeshögskolan AB om du vill erbjuda plats för en LiA-student inom våra utbildningar.

För mer information om våra utbildningar och hur du som arbetsgivare kan engagera dig eller ta initiativ till nya utbildningar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Till våra kontaktuppgifter.

Image

En möjlighet att påverka

För att säkerställa att våra utbildningar motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du vara aktiv i både planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att sitta med i utbildningens ledningsgrupp, vara föreläsare och erbjuda praktikplats för LiA, Lärande i arbete.

Arbetslivet styr utbildningen

Varje Yh-utbildning styrs av en ledningsgrupp där majoriteten är företrädare för arbetslivet. I ledningsgruppen kan det även finnas representanter från det offentliga skolväsendet och högskolan. Dessutom finns det alltid minst en studeranderepresentant, som tillsammans med ledningsgruppen beslutar hur upplägget för undervisningen ska se ut. Gemensamt strävar de efter att säkerställa att utbildningen resulterar i eftertraktad arbetskraft. Att medverka i ledningsgruppen innebär även viktiga kontakter med andra arbetsgivare.

Praktik utgör en stor del av utbildningstiden

En viktig del av de studerandes utbildning är den stora del som består av LiA, lärande i arbete. LiA är ett arbetsplatsförlagt utbildningsmoment med yrkeskunnig handledning. Oftast är en fjärdedel av utbildningen LiA.

Den praktiska yrkesinriktningen förenas därigenom med de fördjupade teoretiska kunskaper utbildningen ger. Ett nära samarbete med branschen skapar dessutom kontakter inför framtiden för såväl studerande som arbetsgivare.

Kontakta oss på Östsvenska Yrkeshögskolan AB om du vill erbjuda plats för en LiA-student inom våra utbildningar.

För mer information om våra utbildningar och hur du som arbetsgivare kan engagera dig eller ta initiativ till nya utbildningar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Till våra kontaktuppgifter.