Servicetekniker inom industri

1 år, 200 NY-poäng

En man som står och och skruvar
Vill du vara en viktig medspelare i uppdraget att skapa och underhålla en modern och hållbar industri?

Framtidens industri kräver många servicetekniker med kunskaper inom mekanik, el och automation som vill vara med och lösa praktiska problem.

I utbildningen varvas teori med praktiska moment som genomförs både i grupp och enskilt.

Utbildningen är en gymnasial yrkesutbildning med nära samarbete med arbetslivet, platsbunden, genomförs på heltid och är CSN-berättigad.

Nästa start: September 2024

Studietakt: Heltid

Utbildningsort: Platsbunden i Motala

För att vara behörig till nationell yrkesutbildning behöver du vara bosatt i Sverige och ha fyllt 20 år. Du behöver ha godkända betyg från grundskolan i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska samt i 5 andra ämnen, eller motsvarande utbildning eller på annat sätt visa att du har förutsättningar att klara utbildningen.

Behörig är också du som är yngre än 20 år men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

KONTAKT
Kalle Österlund

kalle.osterlund@osyh.seUtbildningen bedrivs i samarbete med Motala Kommun

ImageImage

Lokförare

Lokförare

1 år, 220 Yh-poäng

Studieort: Mjölby

Image

Ett fartfyllt, självständigt och ansvarsfullt jobb väntar dig. Efter avslutad YH-utbildning är du rustad att gå direkt till en anställning hos ett järnvägsföretag.

Ansökan till Hässleholm, Stockholm, Borlänge och Mjölby är öppen för kursstarter i höst och exakta datum meddelas i samband med ansökan.

Vad krävs av en lokförare?

Som lokförare kommer du att köra stora och tunga fordon i hög hastighet, lastade med tungt gods eller många människor. Det ställer höga krav på säkerhetsmedvetande, koncentrationsförmåga och stresstålighet. Även om du är ensam långa stunder i förarhytten måste du vara fokuserad. Det kan inträffa oväntade situationer, som du måste kunna hantera med precision och bibehållet lugn. För att veta om du är lämplig som lokförare får du genomgå en yrkespsykologisk bedömning och en lagstadgad hälsoundersökning, i samband med din ansökan till utbildningen.

Det är också viktigt att ha servicekänsla, både när det gäller att transportera passagerare och företagsgods.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det råder brist på utbildade lokförare i landet. Under de närmaste åren kommer ett stort antal lokförare att gå i pension, samtidigt som både persontrafik och godstransporter på järnväg förväntas öka.

Det bästa med jobbet?

Många uppskattar att utbildningen snabbt leder till ett intressant jobb med bra lön och utvecklingsmöjligheter. Varierade arbetstider, tydliga ramar för arbetsuppgifterna och att få se olika delar av Sverige upplevs som positivt. Som lokförare har du en viktig funktion i samhället.

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper.

1. Du ska vara lägst 19 år (någon övre åldersgräns finns inte)

2. Du ska uppfylla den särskilda behörighet som Transportstyrelsen ställer: Du ska ha lägst betyget 3/G/E från gymnasium eller motsvarande i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1

Krav är också att sökande till lokförarutbildningar ska genomgå urvalstester enligt Transportstyrelsens krav på innehåll och nivåer och klara de medicinska kraven för lokförare som Transportstyrelsen ställer.

Mer info:

Ansökan öppnar den 15 januari 2020 med sista ansökningsdag 15 maj 2020.

Kontaktperson

Start: August 2020

Kontaktperson

Karl-Johan Börjesson
ProTrain
076-044 18 79
kj.borjeson@protrain.se

Webbplats:
Lokforarskolan.se

Våra studerande berättar:

ImageImage

Utbildningen utförs tillsammans med Protrain

Image