Specialistundersköterska akut- och intensivvård

2 år, 200 YH-poäng, Distans halvfart

Image
Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som akutsjukvårdsundersköterska och intensivvårdsundersköterska. Att arbeta som undersköterska inom akutsjukvård och intensivvård innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter.

Som specialistundersköterska inom akutsjukvård har du en fördjupad kunskap och kompetens i akut vård av patienter från flera olika kliniska discipliner och i alla åldrar. Du får kompetens att kunna arbeta med avancerad omvårdnad i tvärprofessionella team, agera i urakuta situationer och bemöta patient/närstående professionellt.

Som specialistundersköterska inom intensivvård har du en fördjupad kunskap inom omvårdnad av patienter med svikt i vitala kroppsfunktioner. Du får kompetens om medicinskteknisk avancerad apparatur, som upprätthåller patientens liv, och hur du agerar vid förändring i patientens situation tillsammans med intensivvårdsteamet.

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen som specialistundersköterska. Halva utbildningen utgörs av LIA (Lärande i arbete). LIA:n görs på heltid under sammanlagt hundra dagar. Om LIA inte kan ordnas på önskad ort, vilket alltid eftersträvas, garanteras en LIA-plats inom Region Östergötland. Tre till fem gånger per termin har vi obligatoriska studieträffar i Linköping, två till fyra dagar i taget. Däremellan studerar du hemifrån. Utbildningen bedrivs enligt PBI-metoden.

Ansökan är stängd men kan komma att öppnas för sen anmälan.

Nästa start: Augusti 2024

Studietakt: Halvfart

Utbildningsort: Distans med obligatoriska träffar i Linköping

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola  ska du ha godkänt betyg i:

  • Medicin 1, 150p
  • Psykologi 1, 50p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
  • Eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet.

samt

  • minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid (eller omräknat från deltid) med anställning som undersköterska

Detta behöver bifogas till ansökan:

  • betyg från gymnasieexamen eller motsvarande (inklusive betyg Sv1/SvA1)
  • undersköterskebetyg (särskilda förkunskaper)
  • arbetsgivarintyg (där det framgår att du är anställd som undersköterska)

Om du saknar något betyg som krävs för behörighet och söker på reell kompetens är det viktigt att du bifogar dokumentation som styrker din reella kompetens.

KONTAKT

Cecilia Andersson
Utbildningsledare
072-5192353
Cecilia.m.andersson@regionostergotland.seUtbildningen bedrivs i samarbete med Region Östergötland

ImageImage