Specialistundersköterska anestesi – och operationssjukvård

2 år, 200 YH-poäng, Distans halvfart

Image
Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och operationsundersköterska. Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter.

Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten och kopplar på övervakningar, till exempel EKG. Du assisterar vid olika typer av bedövningar, sättning av central venkateter, nedsövning och väckning. Under operationen kan du få analysera prov och ta fram material. Efter operationen transporterar anestesiteamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen.

Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med operationssjuksköterska och operatörer. Du är den ”osterila” assistenten på salen under operationen. Innan operationen plockar du fram och dukar upp instrument och sterilt material liksom iordningställer den apparatur som behövs, tillsammans med operationssjuksköterskan. Under operationen ansvarar du för att förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det du och operationssköterskan som kontrollräknar instrument och dokumenterar.

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen som specialistundersköterska. Halva utbildningen utgörs av LIA (Lärande i arbete). LIA:n görs på heltid under sammanlagt hundra dagar. Om LIA inte kan ordnas på önskad ort, vilket alltid eftersträvas, garanteras en LIA-plats inom Region Östergötland. Tre till fem gånger per termin har vi obligatoriska studieträffar i Linköping, två till fyra dagar i taget. Däremellan studerar du hemifrån. Utbildningen bedrivs enligt PBI-metoden.

Sista ansökningsdag: 21 oktober 2024

Nästa start: Januari 2025

Studietakt: Halvfart

Utbildningsort: Distans med obligatoriska träffar i Linköping

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper:
Minst betyget E/G/3 eller motsvarande i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 och 2
 • Hälso- och sjukvård 1 och 2
 • Omvårdnad 1 och 2
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1 och 2
 • Eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet

samt

Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid (eller omräknat från deltid) med anställning som undersköterska.

Du behöver bifoga följande till din ansökan:

 • betyg från gymnasieexamen eller motsvarande (inklusive betyg Sv1/SvA1)
 • undersköterskebetyg (särskilda förkunskaper)
 • arbetsgivarintyg (där det framgår att du är anställd som undersköterska)

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

KONTAKT
Cecilia Andersson

072-519 23 53
cecilia.m.andersson@regionostergotland.se

Webbplats:
www.regionostergotland.seUtbildningen bedrivs i samarbete med Region Östergötland.

ImageImage

Specialistundersköterska anestesi – och operationssjukvård

2 år, 200 Yh-poäng. Halvfart distans

Startdatum: januari 2023

Studieort: Linköping

Image

Som specialistutbildad från denna
utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska
och operationsundersköterska. Att arbeta som undersköterska
på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med
avancerad teknik och svårt sjuka patienter.


Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med
anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot
iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans
med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten
och kopplar på övervakningar, till exempel EKG. Du assisterar vid olika
typer av bedövningar, sättning av central venkateter, nedsövning och
väckning. Under operationen kan du få analysera prov och ta fram
material. Efter operationen transporterar anestesiteamet patienten till
uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen.


Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med
operationssjuksköterska och operatörer. Du är den ”osterila”
assistenten på salen under operationen. Innan operationen
plockar du fram och dukar upp instrument och sterilt material
liksom iordningställer den apparatur som behövs, tillsammans med
operationssjuksköterskan. Under operationen ansvarar du för att
förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det
du och operationssköterskan som kontrollräknar instrument och
dokumenterar.


Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen som specialistundersköterska.
Halva utbildningen utgörs av LIA (Lärande i arbete). LIA:n görs på heltid under sammanlagt hundra dagar. Tre till fem gånger per termin har vi obligatoriska studieträffar i Linköping, två till fyra dagar i taget. Däremellan studerar du hemifrån.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper:
Minst betyget E/G/3 eller motsvarande i följande kurser:

 • Medicin 1/ Medicinsk grundkurs
 • Psykologi 1/A
 • Vård och omsorgsarbete 1 och 2

samt:
Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid (eller omräknat från deltid) med anställning som undersköterska.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2022

Kontaktperson

Image

Utbildningen genomförs tillsammans med Region Östergötland.

Image