Specialistundersköterska anestesi
– och operationssjukvård

2 år, 200 Yh-poäng. Halvfart distans

Startdatum: januari 2020

Studieort: Linköping


OBSERVERA!

Glöm ej att bifoga ett examensbetyg ifrån gymnasiet (gäller för grundläggande behörighet för yrkeshögskolan), eventuellt övriga betyg samt arbetsgivarintyg till din ansökan.

Image

Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och operationsundersköterska. Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter.

Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten och kopplar på övervakningar, till exempel EKG. Du assisterar vid olika typer av bedövningar, sättning av central venkateter, nedsövning och väckning. Under operationen kan du få analysera prov och ta fram material. Efter operationen transporterar anestesiteamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen.

Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med operationssjuksköterska och operatörer. Du är den ”osterila” assistenten på salen under operationen. Innan operationen plockar du fram och dukar upp instrument och sterilt material liksom iordningställer den apparatur som behövs, tillsammans med operationssjuksköterskan. Under operationen ansvarar du för att förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det du och operationssköterskan som kontrollräknar instrument och dokumenterar.

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen som specialistundersköterska. Halva utbildningen utgörs av LIA (Lärande i arbete).

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/G/3 i kurserna:

  • Medicin 1/ Medicinsk grundkurs
  • Psykologi 1/A
  • Vård och omsorgsarbete 1 och 2

samt:
Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid (eller omräknat från deltid) med anställning som undersköterska.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Utbildningen genomförs tillsammans med Region Östergötland.

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2019

Kontaktperson

Image
 
 
 

Specialistundersköterska anestesi – och operationssjukvård

2 år, 200 Yh-poäng. Halvfart distans

Startdatum: januari 2020

Studieort: Linköping


OBSERVERA!

Glöm ej att bifoga ett examensbetyg ifrån gymnasiet (gäller för grundläggande behörighet för yrkeshögskolan), eventuellt övriga betyg samt arbetsgivarintyg till din ansökan.

Image
Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och operationsundersköterska. Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter.

Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten och kopplar på övervakningar, till exempel EKG. Du assisterar vid olika typer av bedövningar, sättning av central venkateter, nedsövning och väckning. Under operationen kan du få analysera prov och ta fram material. Efter operationen transporterar anestesiteamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen.

Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med operationssjuksköterska och operatörer. Du är den ”osterila” assistenten på salen under operationen. Innan operationen plockar du fram och dukar upp instrument och sterilt material liksom iordningställer den apparatur som behövs, tillsammans med operationssjuksköterskan. Under operationen ansvarar du för att förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det du och operationssköterskan som kontrollräknar instrument och dokumenterar.

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen som specialistundersköterska. Halva utbildningen utgörs av LIA (Lärande i arbete).

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/G/3 i kurserna: Medicin 1/ Medicinsk grundkurs Psykologi 1/A Vård och omsorgsarbete 1 och 2 samt: Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid (eller omräknat från deltid) med anställning som undersköterska. Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2019

OBS! Glöm ej att bifoga examensbetyg ifrån gymnasiet (gäller för grundläggande behörighet för yrkeshögskolan), eventuellt övriga betyg samt arbetsgivarintyg till din ansökan.

Kontaktperson

Image

Utbildningen genomförs tillsammans med Region Östergötland.

Image