Specialistundersköterska anestesi
– och operationssjukvård

2 år, 200 Yh-poäng. Halvfart distans

Startdatum: januari 2022

Studieort: Linköping

 
Image

Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och operationsundersköterska. Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter.

Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten och kopplar på övervakningar, till exempel EKG. Du assisterar vid olika typer av bedövningar, sättning av central venkateter, nedsövning och väckning. Under operationen kan du få analysera prov och ta fram material. Efter operationen transporterar anestesiteamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen.

Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med operationssjuksköterska och operatörer. Du är den ”osterila” assistenten på salen under operationen. Innan operationen plockar du fram och dukar upp instrument och sterilt material liksom iordningställer den apparatur som behövs, tillsammans med operationssjuksköterskan. Under operationen ansvarar du för att förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det du och operationssköterskan som kontrollräknar instrument och dokumenterar.

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen som specialistundersköterska. Halva utbildningen utgörs av LIA (Lärande i arbete). LIA:n görs på heltid under sammanlagt hundra dagar. Tre till fem gånger per termin har vi obligatoriska studieträffar i Linköping, två till fyra dagar i taget. Däremellan studerar du hemifrån.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper:
Minst betyget E/G/3 eller motsvarande i följande kurser:

  • Medicin 1/ Medicinsk grundkurs
  • Psykologi 1/A
  • Vård och omsorgsarbete 1 och 2

samt:
Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid (eller omräknat från deltid) med anställning som undersköterska.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Utbildningen genomförs tillsammans med Region Östergötland.

Mer information:

Ansökan är stängd.

Kontaktperson

Image
Image
 
 
 

Specialistundersköterska anestesi – och operationssjukvård

2 år, 200 Yh-poäng. Halvfart distans

Startdatum: januari 2022

Studieort: Linköping

Image

Som specialistutbildad från denna
utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska
och operationsundersköterska. Att arbeta som undersköterska
på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med
avancerad teknik och svårt sjuka patienter.


Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med
anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot
iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans
med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten
och kopplar på övervakningar, till exempel EKG. Du assisterar vid olika
typer av bedövningar, sättning av central venkateter, nedsövning och
väckning. Under operationen kan du få analysera prov och ta fram
material. Efter operationen transporterar anestesiteamet patienten till
uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen.


Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med
operationssjuksköterska och operatörer. Du är den ”osterila”
assistenten på salen under operationen. Innan operationen
plockar du fram och dukar upp instrument och sterilt material
liksom iordningställer den apparatur som behövs, tillsammans med
operationssjuksköterskan. Under operationen ansvarar du för att
förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det
du och operationssköterskan som kontrollräknar instrument och
dokumenterar.


Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen som specialistundersköterska.
Halva utbildningen utgörs av LIA (Lärande i arbete). LIA:n görs på heltid under sammanlagt hundra dagar. Tre till fem gånger per termin har vi obligatoriska studieträffar i Linköping, två till fyra dagar i taget. Däremellan studerar du hemifrån.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan, dvs. godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper:
Minst betyget E/G/3 eller motsvarande i följande kurser:

  • Medicin 1/ Medicinsk grundkurs
  • Psykologi 1/A
  • Vård och omsorgsarbete 1 och 2

samt:
Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid (eller omräknat från deltid) med anställning som undersköterska.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du söka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Ansökan öppen för sen anmälan.

Ordinarie ansökan har stängt, men vi tar emot sen anmälan. Det innebär att vi efter ordinarie antagning i mån av plats beaktar sena ansökningar i turordning. För att din ansökan ska kunna beaktas måste den vara komplett med alla handlingar som du vill åberopa för behörighet, t.ex. kopia av dina originalbetyg och annan dokumentation. Om du saknar något betyg som krävs för behörighet och söker på reell kompetens är det viktigt att dokumentation som styrker din reella kompetens finns med i din ansökan innan du skickar in den.

OBS! Glöm ej att bifoga examensbetyg ifrån gymnasiet (gäller för grundläggande behörighet för yrkeshögskolan), eventuellt övriga betyg samt arbetsgivarintyg till din ansökan.

Kontaktperson

Image

Utbildningen genomförs tillsammans med Region Östergötland.

Image