Stödpedagog inom
funktionshinderområdet

1 år, 200 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2022

Studieort: Söderköping

Image

Yrkesrollen Stödpedagog blir vanligare ute i olika verksamheter inom funktionshinderområdet och rollen innebär minst ett års eftergymnasial utbildning med specialisering inom området.

Som Stödpedagog har du kompetenser och kunskap för att ta ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, den sociala dokumentationen och metodhandledning i olika verksamheter inom funktionshinderområdet. Du kan arbeta med verksamheternas utvecklings- och kvalitetsarbete där stödpedagogens främsta uppgift är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheter. Arbetsplatser kan bland annat vara på olika former av boenden enligt SOL och LSS, dagliga verksamheter, korttidsboenden för barn och ungdomar eller som personlig assistent i enskilt boende. Du kan också jobba som resursperson inom skolan med barn och ungdomar med olika former av funktionshinder.

Som stödpedagog är det viktigt att du har färdigheter för god samarbetsförmåga, lyhördhet för brukarens behov, respekt och tolerans samt har ett gott bemötande.

Välkommen till en utbildning som gör skillnad både för dig och andra.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola finns särskilda förkunskapskrav till denna utbildning:

Godkänt betyg (3/G/E) i kurserna:

 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller

 • motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser

  Samt

  • minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet (på heltid eller omräknat till heltid) från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

  Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

  Utbildningen bedrivs i samarbete med Nyströmska skolan, Söderköpings kommun.

  Image

  Mer information:

  Ansökan öppen för sen anmälan.

  Ordinarie ansökan har stängt, men vi tar emot sen anmälan. Det innebär att vi efter ordinarie antagning i mån av plats beaktar sena ansökningar i turordning. För att din ansökan ska kunna beaktas måste den vara komplett med alla handlingar som du vill åberopa för behörighet, t.ex. kopia av dina originalbetyg och annan dokumentation. Om du saknar något betyg som krävs för behörighet och söker på reell kompetens är det viktigt att dokumentation som styrker din reella kompetens finns med i din ansökan innan du skickar in den.

  Kontaktperson

  Anita Engström
  0121-184 95
  anita.engstrom@soderkoping.se

  Webbplats:
  Nyströmska skolan

  Image

  Stödpedagog inom funktionshinderområdet

  1 år, 200 Yh-poäng

  Startdatum:

  Studieort: Söderköping

  Image
  Yrkesrollen Stödpedagog blir vanligare ute i olika verksamheter inom funktionshinderområdet och rollen innebär minst ett års eftergymnasial utbildning med specialisering inom området.

  Som Stödpedagog har du kompetenser och kunskap för att ta ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, den sociala dokumentationen och metodhandledning i olika verksamheter inom funktionshinderområdet. Du kan arbeta med verksamheternas utvecklings- och kvalitetsarbete där stödpedagogens främsta uppgift är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheter. Arbetsplatser kan bland annat vara på olika former av boenden enligt SOL och LSS, dagliga verksamheter, korttidsboenden för barn och ungdomar eller som personlig assistent i enskilt boende. Du kan också jobba som resursperson inom skolan med barn och ungdomar med olika former av funktionshinder.

  Som stödpedagog är det viktigt att du har färdigheter för god samarbetsförmåga, lyhördhet för brukarens behov, respekt och tolerans samt har ett gott bemötande.

  I utbildningen ingår Lärande i Arbete – 8 veckors praktik ute i verksamhet samt kurser inom:

  Behörighet och särskilda förkunskaper

  Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola finns särskilda förkunskapskrav till denna utbildning:
  Godkänt betyg eller över i kurserna:

  • Medicin 1/Medicinsk grundkurs
  • Psykologi 1/A
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 omsorg
  eller
  • Hälsopedagogik
  • Kommunikation
  • Pedagogiskt ledarskap
  • eller motsvarande kunskaper.
  • Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet med minst 50 % tjänstgöringsgrad från funktionshinderområdet.

  Kontaktperson

  Ingela Ljungqvist
  Utbildningsledare, Nyströmska skolan
  0121-184 95
  ingela.ljungqvist@soderkoping.se
  Adress: Östra Rydsvägen 8, Söderköping

  Webbplats:
  www.soderkoping.se/nystromska-gymnasiet/yh/stodpedagog-inom-lss/

  Image

  Utbildningen genomförs tillsammans med Nyströmska skolan, Söderköpings kommun.

  Image