Stödpedagog inom
funktionshinderområdet

1 år, 200 YH-poäng

Stödpedagog
Yrkesrollen Stödpedagog blir vanligare ute i olika verksamheter inom LSS-området och rollen innebär minst ett års eftergymnasial utbildning med specialisering inom området.

Som Stödpedagog har du kompetenser och kunskap för att ta ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, den sociala dokumentationen och metodhandledning i olika verksamheter inom LSS-området. Du kan arbeta med verksamheternas utvecklings- och kvalitetsarbete där stödpedagogens främsta uppgift är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheter. Arbetsplatser kan bland annat vara på olika former av boenden enligt SOL och LSS, dagliga verksamheter, korttidsboenden för barn och ungdomar eller som personlig assistent i enskilt boende. Du kan också jobba som resursperson inom skolan med barn och ungdomar med olika former av funktionshinder.

Som stödpedagog är det viktigt att du har färdigheter för god samarbetsförmåga, lyhördhet för brukarens behov, respekt och tolerans samt har ett gott bemötande.

Välkommen till en utbildning som gör skillnad både för dig och andra.

Ansökan öppen för sen anmälan.

Ordinarie ansökan har stängt, men vi tar emot sen anmälan. Det innebär att vi efter ordinarie antagning i mån av plats beaktar sena ansökningar i turordning. För att din ansökan ska kunna beaktas måste den vara komplett med alla handlingar som du vill åberopa för behörighet, t.ex. kopia av dina originalbetyg och annan dokumentation. Om du saknar något betyg som krävs för behörighet och söker på reell kompetens är det viktigt att dokumentation som styrker din reella kompetens finns med i din ansökan innan du skickar in den.

Nästa start: Augusti 2024

Studietakt: Heltid

Utbildningsort: Platsbunden i Norrköping

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha minst godkänt betyg (3/G/E) i kurserna:

• Hälsopedagogik
• Specialpedagogik 1 eller Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
• Specialpedagogik 2 eller Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
• eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser

samt

• minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet (på heltid eller omräknat till heltid) från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Kontakt

Kalle Österlund
070-691 65 33
kalle.osterlund@osyh.se

Anna Bergqvist
011-15 39 40
anna.bergqvist2@norrkoping.se

Adress
Drottninggatan 26, NorrköpingUtbildningen bedrivs i samarbete med Norrköpings kommun

Image

Image