Våra tjänster

Har du en utbildningsidé som du tror skulle passa inom yrkeshögskolan, men inte vet hur du ska gå vidare? Är du utbildningsanordnare och är intresserad av att etablera dig i regionen?

Östsvenska Yrkeshögskolan AB arbetar för att få fler strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar till regionen.

- Vi hjälper till i processen att ta fram och driva nya utbildningar.
- Vi ger allmän information och vägledning om vad Yh-utbildning innebär.
Image

Våra tjänster

Har du en utbildningsidé som du tror skulle passa inom yrkeshögskolan, men inte vet hur du ska gå vidare? Är du utbildningsanordnare och är intresserad av att etablera dig i regionen?

Östsvenska Yrkeshögskolan AB arbetar för att få fler strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar till regionen.

- Vi hjälper till i processen att ta fram och driva nya utbildningar.
- Vi ger allmän information och vägledning om vad Yh-utbildning innebär.

Utredning, utvärdering och analys

Östsvenska Yrkeshögskolan AB erbjuder som konsultverksamhet kvalificerade utredningstjänster inom olika områden – både kvalitativa och kvantitativa.
Kontakta oss för mer information.

Webbtjänster

Östsvenska Yrkeshögskolan AB utvecklar och administrerar även en rad webbtjänster inom utbildning och arbetsmarknad.