Undersköterska med specialistkompetens
inom allmän och specialiserad palliativ vård

2 år, 200 Yh-poäng

Halvfart Distans

Studieort: Norrköping

 
Image
Det här är utbildningen för dig som är undersköterska och vill ha fördjupad kompetens för vård och omvårdnad i livets slutskede.

Som specialistundersköterska inom palliativ vård kan du arbeta inom t.ex. omsorg, slutenvård eller hospicevård. Fokus i palliativt arbete är att skapa bästa möjliga livskvalitet för vårdtagare med obotlig sjukdom samt att stötta närstående.

Arbetet handlar om att ta vara på det friska och se människan bakom det sjuka. Arbetet genomförs i team tillsammans med bl.a. sjuksköterska, läkare och sjukgymnast och det är vanligt att du får bära primärt ansvar tillsammans med sjuksköterska för ett antal vårdtagare.

Som specialistutbildad inom palliativ vård kan du även få möjlighet att vara en rådgivande och handledande profession i den verksamhet du arbetar i. Att specialisera sig som undersköterska inom palliativ vård innebär att du bygger upp en fördjupad mental och praktisk färdighet för hur du förhåller dig och skapar bästa möjliga livskvalitet till individer som befinner sig i livets slutskede.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:
• Medicin 1 (Medicinsk grundkurs)
• Psykologi 1 (Psykologi A)
• Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 (Vård- och omsorgsarbete och Omvårdnad och Social omsorg)
- eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet.
• Arbetslivserfarenhet på 12 månaders heltidsarbete som undersköterska. (Kan räknas om från deltid.)

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Utbildningen genomförs tillsammans med MOA Lärcentrum.

Image

Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård

2 år, 200 Yh-poäng

Halvfart Distans

Studieort: Norrköping

Image
Det här är utbildningen för dig som är undersköterska och vill ha fördjupad kompetens för vård och omvårdnad i livets slutskede.

Som specialistundersköterska inom palliativ vård kan du arbeta inom t.ex. omsorg, slutenvård eller hospicevård. Fokus i palliativt arbete är att skapa bästa möjliga livskvalitet för vårdtagare med obotlig sjukdom samt att stötta närstående.

Arbetet handlar om att ta vara på det friska och se människan bakom det sjuka. Arbetet genomförs i team tillsammans med bl.a. sjuksköterska, läkare och sjukgymnast och det är vanligt att du får bära primärt ansvar tillsammans med sjuksköterska för ett antal vårdtagare.

Som specialistutbildad inom palliativ vård kan du även få möjlighet att vara en rådgivande och handledande profession i den verksamhet du arbetar i. Att specialisera sig som undersköterska inom palliativ vård innebär att du bygger upp en fördjupad mental och praktisk färdighet för hur du förhåller dig och skapar bästa möjliga livskvalitet till individer som befinner sig i livets slutskede.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:
• Medicin 1 (Medicinsk grundkurs)
• Psykologi 1 (Psykologi A)
• Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 (Vård- och omsorgsarbete och Omvårdnad och Social omsorg)
- eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet.
• Arbetslivserfarenhet på 12 månaders heltidsarbete som undersköterska. (Kan räknas om från deltid.)

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.
Image

Utbildningen genomförs tillsammans med MOA Lärcentrum.