Pilotverksamhet:
Nationell yrkesutbildning - NY

Du söker en yrkesutbildning hos oss genom vårt ansökningssystem. Där kan du fylla i alla dina kontaktuppgifter, bifoga alla betygskopior och andra viktiga bilagor och skicka in det till oss.
Nationell yrkesutbildning - NY

Nationell yrkesutbildning (NY) är en ny utbildningsform av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Under införandet av utbildningsformen sker den som en pilotverksamhet som sträcker sig under 2024-2026.

Utbildningarna genomförs i samarbete med arbetslivet och innehåller LIA, Lärande i arbete.

Du är behörig som har godkända betyg från grundskolan i Svenska, eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik samt minst 5 andra ämne eller motsvarande praktisk erfarenhet.

Särskilt pedagogiskt stöd

Du som går på en Nationell yrkesutbildning har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Läs mer om det här.  

Är du i behov av stöd önskar vi att du lämnar information om detta i din ansökan så att vi kan kontakta dig och förbereda förutsättningar för dina studier. Behov av olika sorters stöd påverkar inte dina möjligheter att antas till en utbildning.

sökbara NY-utbildningar